Štátna školská inšpekcia chce zistiť, čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba očami riaditeľov škôl

  Foto: Bigstock

 Bratislava 30. marca (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) chce zistiť, čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba očami riaditeľov škôl a pedagógov. V tejto súvislosti pripravila dotazník, ktorý bude na školy administrovaný v apríli. Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.
      

Dotazníkom chce ŠŠI monitorovať situáciu na školách v čase od marca do júna 2020 a následne od októbra 2020. "Snahou ŠŠI je získať informácie, na základe ktorých by bolo možné nastaviť podporu učiteľom, žiakom, školám a zároveň pripraviť podmienky pre prípadnú ďalšiu vlnu dištančného vzdelávania," uvádza školská inšpekcia.
      

Zároveň ŠŠI uviedla, že pre korektné vyplnenie dotazníka je potrebné porozumenie terminológie, ktorá s dištančným vzdelávaním súvisí. Vzhľadom na množstvo definícií a rôznych chápaní pojmov predložila inšpekcia slovník dištančného vzdelávania, ktorý sa používa v dotazníku. O výsledkoch zistení bude informovať na svojej webovej stránke.

Zdieľať na facebooku