V regionálnom školstve je zamestnaných vyše 73.000 učiteľov

  Foto: Bigstock

 Bratislava 28. marca (TASR) – V regionálnom školstve je v aktuálnom školskom roku zamestnaných na ustanovený pracovný čas 73.718 učiteľov, pričom 85 percent z nich tvoria ženy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rezort školstva zároveň pri príležitosti Dňa učiteľov „ďakuje všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom, špeciálnym pedagógom a tiež rodičom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania“.
      

Z celkového počtu učiteľov pracuje 17.292 v materských, 31.225 v základných a 4054 v základných umeleckých školách. Ďalších 120 učiteľov je zamestnaných v jazykových školách, 5337 na gymnáziách a športových školách, 646 na konzervatóriách, 9764 na stredných odborných školách a 98 na stredných školách ostatných ministerstiev. „Na špeciálnych školách vyučuje 4981 učiteľov zamestnaných na ustanovený pracovný čas. Školy pri zdravotníckych zariadeniach zamestnávajú 201 učiteľov na ustanovený pracovný čas,“ spresnilo ministerstvo.
      

MŠVVaŠ dodalo, že učitelia do 25 rokov tvoria 3,5 percenta všetkých učiteľov, vo veku od 26 do 40 rokov tretinu, od 41 do 55 rokov 42,5 percenta, od 56 do 65 rokov necelých 20 percent a nad 65 rokov 1,5 percenta všetkých učiteľov.
      

Deň učiteľov sa na Slovensku oslavuje od roku 1955. Vždy 28. marca na výročie narodenia Jana Amosa Komenského. „Dodnes je považovaný aj za učiteľa národov, svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt,“ spresnil rezort.

Zdieľať na facebooku