B. Gröhling: Projekt Spolu múdrejší pomôže žiakom s doučovaním

Projekt Spolu múdrejší pomôže žiakom pri doučovaní.
Projekt Spolu múdrejší pomôže žiakom pri doučovaní. / Foto: Bigstock

Bratislava 16. marca (TASR) - Podpora pre žiakov, ktorí to potrebujú, pričom určená je predovšetkým pre školy, v ktorých majú žiaci problémy s učením a potrebujú dobehnúť vedomosti. To je hlavným cieľom nového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Spolu múdrejší. Rezort naň vyčlenil sumu 500.000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie ministerstva školstva.
      

Projekt sa realizuje so zámerom pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo si potrebujú preopakovať učivo. "Predovšetkým je určený pre tie školy, kde majú žiaci problémy s učením, potrebujú učivo dobehnúť alebo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia," doplnil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). V praxi to bude vyzerať tak, že škola vyberie učiteľa alebo učiteľov, ktorí budú mať doučovanie na starosti. Môžu to byť učitelia z danej školy, učitelia z iných škôl, ale taktiež je to určené aj pre študentov magisterského štúdia učiteľstva, bývalých pedagógov alebo ľudí s minimálne bakalárskym pedagogickým vzdelaním. "Doučovanie bude prebiehať v poobedňajších hodinách, po vyučovaní, a to v objeme minimálne šesť hodín do týždňa. Škola si určí predmety, ktoré bude žiakov doučovať, a to v skupinách po troch až piatich žiakoch," vysvetlil minister školstva.
      

Takéto vzdelávanie sa môže realizovať od 1. apríla do konca júna tohto roka. Pokiaľ sa škola rozhodne do tohto projektu zapojiť, od ministerstva dostane mesačne príplatok 200 eur na jedného vyučujúceho, ktorý odučí minimálne 12 žiakohodín týždenne. "Čo sa týka technických vecí, pokiaľ pôjde o učiteľa z danej školy, dostane túto sumu ako odmenu, ak to nebude učiteľ z danej školy, tieto financie dostane prostredníctvom dohody o vykonaní práce," doplnil Gröhling.
      

Škola si zároveň určí koordinátora doučovania, na ktorého dostane jednorazový príspevok 150 eur. Príspevok je určený výhradne na odmenu vyučujúcich, ktorí doučujú žiakov. Školy žiadosť o projekt posielajú elektronicky.
      

V spolupráci so študentmi pedagogických fakúlt sa uskutočňuje aj doučovanie žiakov základných škôl. Do doučovania žiakov primárneho vzdelávania prezenčnou aj dištančnou formou sa zapojilo približne 70 študentov vysokých škôl zo siedmich fakúlt a ďalších osem prejavilo záujem o vstup do tohto programu. Od októbra, keď bola táto iniciatíva spustená, sa takýmto spôsobom doučuje viac než 200 študentov v 45 základných školách a vyše 140 ďalších prejavilo záujem.

Zdieľať na facebooku