Materské školy sa môžu prihlásiť do Logickej olympiády pre najmenších

Logická olympiáda pomáha rozvíjať  logické myslenie a zručnosti, ktoré budú deti potrebovať pri vstupe do školy.
Logická olympiáda pomáha rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú deti potrebovať pri vstupe do školy. / Foto: Bigstock

Prešov 10. marca (TASR) – Materské školy sa môžu prihlásiť do Logickej olympiády pre najmenších. Cieľom súťaže je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú deti potrebovať pri vstupe do školy. Prihlásiť sa môžu do konca marca. TASR o tom informoval Ľuboš Lukáč z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PF PU) v Prešove.
      

"Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku, teda zručností potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky," povedal Lukáč.
      

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Riešenie logických úloh olympiády učí deti podľa Lukáča komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.
      

"Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa riešenie logických úloh prenesie do online priestoru," doplnil Lukáč.
      

Zaregistrovať sa je možné prostredníctvom webstránky www.logickaolympiada.sk do konca marca. Organizátormi súťaže sú PF PU v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.

Zdieľať na facebooku