Akademici prijali vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí

Cieľom vyhlásenia Spoločne za dobrý život našich detí je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl.
Cieľom vyhlásenia Spoločne za dobrý život našich detí je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. / Foto: Bigstock

Trnava 9. marca (TASR) – Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy prijali na pôde Trnavskej univerzity (TU) vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí. Jeho cieľom je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. Informoval o tom hovorca TU Matúš Demko.
      

Akademická iniciatíva na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám je reakciou na, pre signatárov, neprehľadné dianie na Ministerstve školstva, vedy a výskumu SR a jeho organizáciách. Súčasne poukazuje na situáciu žiakov, ktorí „v dobe pandémie ochorenia COVID-19 strácajú chuť spolupracovať a rozvíjať sa, najmä v morálnej a sociálnej oblasti“.
      

Podpísaní pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby spomínaných predmetov upozorňujú, že „situácia žiakov, sprostredkovaná početnými aktuálnymi výskumami, ale aj praktickými skúsenosťami z našich škôl počas dištančného vzdelávania poukazuje na zjavnú potrebu zdôrazniť, skvalitniť a posilniť ľudsko-hodnotový pilier v edukačnom systéme“.
     

Obracajú sa preto na štátnych a verejných predstaviteľov školských a vzdelávacích politík, aby pri pokusoch o reformovanie systému výchovy a vzdelávania na Slovensku bola problematika mravnej a hodnotovej výchovy jednou z ústredných tém a aby nepodľahli prípadným tlakom na jej marginalizáciu. Reprezentantov ministerstva školstva a štátnych rezortných organizácií vyzývajú, aby zachovali a zvýraznili miesto vzdelávacej oblasti človek a hodnoty a príslušných predmetov etická výchova a náboženská výchova, tiež zodpovedných predstaviteľov štátu a cirkví, aby svojou autoritou podporili praktickú spoluprácu a vzájomné obsahové a didaktické prelínanie etickej a náboženskej výchovy, mimo akýchkoľvek antagonizmov.
      

Dokument, ktorý prijali v pondelok (8. 3.), obsahuje aj výzvu pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov etickej a náboženskej výchovy i ostatných predmetov, vysokoškolských pedagógov a tiež rodičov detí. Podpísali ju štrnásti akademici, medzi nimi garant študijného programu etická výchova Andrej Rajský z Pedagogickej fakulty TU i predseda predmetovej komisie pre náboženskú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave Tibor Reimer.

Zdieľať na facebooku