Ministerstvá školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur

  Foto: Bigstock

Bratislava 16. februára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spoločne vyčlenili 20 miliónov eur na udržateľnosť zamestnanosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov v základných umeleckých školách. Príspevok pochádza zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.
      

"Minulý rok sme na udržanie miest v materských školách vyčlenili finančný balík 60 miliónov eur. Už vtedy sme hľadali cesty, ako pomôcť aj základným umeleckým školám. Na udržanie miest sme v spolupráci s rezortom práce dokázali nájsť 20 miliónov eur," priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Zároveň považuje za dôležité, aby sa okrem klasického vzdelávania žiakov podporoval aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí. "Na to by sme nemali zabúdať ani v čase koronakrízy. Nechceme, aby koronakríza a s ňou spojený pokles podielových daní ohrozili rozvoj talentu mladých ľudí a preto sme presadili tento projekt," doplnil.
      

Finančná pomoc bude realizovaná formou národného projektu Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách. V gescii ho má rezort práce. Cieľom projektu je úhrada príspevku časti mzdy zamestnanca vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy. Jeho maximálna výška predstavuje 1100 eur na jedného zamestnanca na mesiac. Táto kompenzácia je za obdobie trvania mimoriadnej situácie od 13. marca do 30. júna 2020.
      

Podporených bude môcť byť 6192 zamestnancov a 716 základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk). O finančnú pomoc  budú môcť žiadať základné umelecké školy s právnou subjektivitou a zriaďovatelia, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu, od 1. marca do 30. júna cez portál slovensko.sk.
      

Finančný príspevok bude poskytovať miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zriaďovateľ a zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdieľať na facebooku