Ministerstvo školstva plánuje sfunkčniť a skvalitniť rezortný informačný systém

Ministerstvo školstva v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR postupne nastavuje lepšie podmienky pre fungovanie RIS.
Ministerstvo školstva v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR postupne nastavuje lepšie podmienky pre fungovanie RIS. / Foto: Bigstock

Bratislava 29. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR plánuje viaceré kroky na sfunkčnenie a skvalitnenie rezortného informačného systému (RIS). Patrí medzi ne získanie autorských práv na systém či úspora takmer jeden milión eur. Chce ho zefektívniť tak, aby sa školám zjednodušilo reportovanie údajov, zvýšila sa kontrola dát a umožnilo sa zbierať nové a kvalitnejšie údaje potrebné na reformné opatrenia, rozhodnutia a tvorbu politík. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŠVVaŠ SR.
      

Ministerstvo školstva v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR postupne nastavuje lepšie podmienky pre fungovanie RIS. „Podarilo sa odstrániť tzv. ,vendor lock' k 31. januáru 2022, čím rezort získa autorské práva na systém. To umožní znížiť prevádzkové náklady na systém, a to o 15 mesiacov skôr, ako to udáva koncepcia nákupu IT vo verejnej správe,“ uviedol odbor komunikácie MŠVVaŠ SR.
      

Okrem toho rezort v snahe o efektívnejšie hospodárenie dohodol zľavu z mesačného paušálu. „Spolu so skorším ukončením servisnej zmluvy tak príde k úspore 908.000 eur bez DPH,“ spresnil odbor komunikácie. Autorské práva na systém následne prejdú na ministerstvo, čo umožní efektívnejšie fungovanie, úpravu či realizáciu podpory pre systém aj z vlastných zdrojov ministerstva.
     

„RIS je komplexný systém, ktorý sme na školstve zdedili z minulosti. Má viaceré nedostatky, no naším cieľom je ho sfunkčniť a skvalitniť tak, aby sme dáta z neho mohli okamžite využívať pri tvorbe analýz, pri financovaní či pri tvorbe reformných krokov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).
      

RIS slúži na získavanie informácií zo škôl a umožňuje financovanie pre všetky typy materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Školy prostredníctvom systému pravidelne zasielajú údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch. Tie okrem financovania slúžia aj ako podklady pre analýzy a tvorbu politík v oblasti vzdelávania.
 

Zdieľať na facebooku