V piatok sa končí prvý polrok, niektorí žiaci dostanú výpis hodnotenia neskôr

Polročné vysvedčenie si niektoré deti prevezmú neskôr. Mnohé nemali na hodnotenie dostatok známok.
Polročné vysvedčenie si niektoré deti prevezmú neskôr. Mnohé nemali na hodnotenie dostatok známok. / Foto: Shutterstock

Bratislava 29. januára (TASR) – V piatok sa končí prvý polrok školského roka 2020/2021. Pandémia nového koronavírusu poznačila aj spôsob odovzdávania polročného vysvedčenia. Keďže žiaci nechodia do škôl, výpis polročného hodnotenia si nemôžu prebrať osobne. Tlačové oddelenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR potvrdilo, že nie všetky školy budú odovzdávať polročné výpisy 29. januára.
      

Rozhodnutím ministra školstva sa pre školy totiž vytvára možnosť posunúť si termín celkového hodnotenia a vydania výpisu vysvedčenia žiakov po prvom polroku školského roka 2020/2021 o dva mesiace, teda do 31. marca. "Hlavým dôvodom bolo, že žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa už niekoľko mesiacov vzdelávajú dištančne a v prípade niektorých predmetov môžu učiteľom chýbať dostatočné podklady na celkové hodnotenie žiakov. Nie je to však povinnosť, ale možnosť, ktorú môžu využiť školy iba pre niektorých žiakov, niektoré ročníky alebo pre celú školu," uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rozhodnutie o termíne je v kompetencii riaditeľa školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady školy.
      

Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v tomto informačnom systéme. "Zasielať výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných e-mailov neodporúčame, keďže ide o osobné údaje žiakov," uviedol rezort školstva. Tí, ktorí nevyužívajú školské informačné systémy, prípadne v nich nevyužívajú rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia poštou alebo po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.
      

Rezort školstva pripomenul, že tento výpis nie je verejnou listinou. "Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia," uviedlo ministerstvo školstva. Na základných a stredných školách študuje dokopy takmer 700.000 žiakov, z toho je viac ako 461.000 na základných školách. Špeciálne základné školy podľa informácií z ministerstva školstva navštevuje 25.219 žiakov. Na stredné školy vrátane špeciálnych stredných škôl v dennom štúdiu chodí viac ako 202.000 stredoškolákov. Stredné školy vrátane špeciálnych stredných škôl v externej forme navštevuje vyše 10.800 žiakov.
      

Pôvodne mali byť v pondelok 1. februára polročné prázdniny. Tie sa však tento rok neuskutočnia, boli zrušené. V pondelok sa tak oficiálne začne druhý polrok školského roka 2020/2021.

Zdieľať na facebooku