Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok cez obyčajné emaily ministerstvo školstva neodporúča

  Foto: Bigstock

Bratislava 24. januára (TASR) - Zasielať výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných emailov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR neodporúča, keďže ide o osobné údaje žiakov. Vyplýva to z usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021.
      

"Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za prvý polrok elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS," uvádza sa v usmernení rezortu školstva. Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za prvý polrok poštou alebo po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.
      

"Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia," uviedol rezort školstva. Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra zo 4. januára. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.
      

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. "Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť," povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.
      

Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1. februára, sa tento rok neuskutočnia.

Zdieľať na facebooku