B. Gröhling: Máme veľa organizácií a musíme ich spájať, aby boli efektívnejšie

V súčasnosti pod ministerstvo školstva patrí desať rozpočtových a šesť príspevkových organizácií.
V súčasnosti pod ministerstvo školstva patrí desať rozpočtových a šesť príspevkových organizácií. / Foto: Bigstock

Bratislava 12. januára (TASR) - V súčasnosti pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR patrí desať rozpočtových a šesť príspevkových organizácií. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore pre TASR pripustil, že ich je veľmi veľa a je potrebné ich spájať, aby boli efektívnejšie.
      

"K 1. januáru 2022 pocítime jednu nosnú strešnú organizáciu," povedal minister. Poukázal aj na také organizácie, akou je napríklad Štátna školská inšpekcia, ktorá sa spájať s inými nedá. "Ale tie, ktoré sa dajú spojiť myšlienkovo a hodnotovo, ako je napríklad Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, tak tie by sme chceli dostať pod jednu strechu. Budú mať svoje identity, ale musia navzájom spolu komunikovať," uviedol Gröhling.
      

Problémom podľa ministra je, že teraz sídlia v rôznych budovách, majú iné vedenie a sú rozdrobené. "Chceme ich spojiť, aby spolupracovali a robili spoločne servis učiteľom a následne aj žiakom," doplnil.  
      

Medzi rozpočtové organizácie rezortu patrí Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Výskumná agentúra, Medzinárodné laserové centrum, Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Slovenská pedagogická knižnica, Slovenský historický ústav v Ríme, Štátna školská inšpekcia, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav. Príspevkovými organizáciami rezortu školstva sú Antidopingová agentúra SR, Centrum vedecko-technických informácií SR, Národné športové centrum, Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, IUVENTA a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Zdieľať na facebooku