Niektoré opatrenia v oblasti vzdelávania prijímané v súvislosti s pandémiou nemajú oporu v zákone

Niektoré opatrenia v oblasti vzdelávania prijímané v súvislosti s pandémiou nemajú oporu v zákone, upozornilo SNSĽP.
Niektoré opatrenia v oblasti vzdelávania prijímané v súvislosti s pandémiou nemajú oporu v zákone, upozornilo SNSĽP. / Foto: Bigstock

Bratislava 10. decembra (TASR) - Niektoré opatrenia v oblasti vzdelávania prijímané v súvislosti s pandémiou nemajú oporu v zákone, sú zmätočné a v istých prípadoch môžu prispieť k segregácií žiakov. Upozornilo na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).
      

Situáciu na základných a stredných školách označilo SNSĽP za alarmujúcu. "Stredisko si uvedomuje záujem štátu na ochrane verejného zdravia a životov obyvateľov Slovenska, avšak niektoré opatrenia prijímané v oblasti vzdelávania sa javia byť v nesúlade s princípmi legality, legitimity a proporcionality," vysvetlilo v stanovisku pre TASR.
      

Dištančné vzdelávanie zavedené na druhom stupni základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) nie je dostupné pre všetkých žiakov, zhodnotilo stredisko. Minister školstva sa snažil odstrániť nerovnosti v prístupe k vzdelaniu výnimkou. Pre vybrané skupiny žiakov ňou povolil prezenčnú výučbu. "Nemá však oporu v zákone pre všetkých žiakov, ktorí sa nemôžu dištančne vzdelávať a sú na prezenčnú výučbu v malých skupinách odkázaní," tvrdí SNSĽP.
      

Stredisko vo svojom vyjadrení tiež spomína tohtotýždňové obnovenie prezenčnej výučby na ZŠ a SŠ. Podmienené je rozhodnutím zriaďovateľa, prevádzkovými možnosťami školy a podmienkou negatívneho testu na ochorenie COVID-19. "Otázne ostáva, aké premenné majú brať do úvahy zriaďovatelia pri rozhodovaní o otváraní škôl, a prečo na nich toto bremeno štát preniesol," poznamenali.
      

Za zmätočné označujú aj podmienky otvárania škôl. "Napríklad mnohí citujú informáciu o tom, že je potreba pretestovať aspoň 70 percent všetkých žiakov a pedagogického personálu, respektíve že takéto testovanie má zabezpečiť zriaďovateľ. Takéto požiadavky však v príslušnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR či rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu absentujú," poukázala organizácia.
      

Ako tiež upozornilo SNSĽP, ak sa uplatnia viaceré opatrenia na jednej škole, mohlo by dôjsť k segregácii vybraných skupín žiakov. SNSĽP považuje za dôležité, aby sa zabezpečil prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu pre všetky deti, a to bez zbytočného odkladu či prekážok.
      

„Analýzu možnosti vstupu žiakov do školy v prípade účasti alebo neúčasti na testovaní na ochorenie COVID-19 z hľadiska ústavno-právnej roviny pripravil na základe dohody vlády podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina). Podmienka negatívneho testu na vstup dieťaťa do školy je podľa tejto analýzy v súlade s právom a nejde o diskrimináciu detí," reagoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku