Vláda upravila výpočet príspevku na dieťa so špecifickými potrebami v bežnej MŠ

  Foto: Pexels

Na deti v materských školách so so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude vyčlenených viac peňazí.

 

Bratislava 2. decembra (TASR) – Mestá a obce budú dostávať od nového roka na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v „bežných“ materských školách (MŠ) prostriedky podľa samostatného, zvýšeného koeficientu. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú v stredu kabinet schválil, reaguje na to, že v prípade výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP je finančne náročnejšie.
      

V súčasnosti sa pri rozdeľovaní podielu na výnose dane z príjmov územnej samospráve deti so ŠVVP z „bežnej“ materskej školy zohľadňujú rovnakým koeficientom ako ostatné deti, teda v hodnote 27,3. Zmena, ktorú predložilo Ministerstvo financií SR, preto zavádza samostatný koeficient na úrovni 29,2. Obce a mestá tak po novom dostanú na dieťa materskej školy napočítané finančné prostriedky cez koeficient 27,3 a tiež cez koeficient 29,2.
      

Novelizované nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2021.

Zdieľať na facebooku