Televízne vyučovanie pokračuje opäť od 11. novembra

Televízne vyučovanie pod názvom Školský klub pokračuje od 11. novembra.
Televízne vyučovanie pod názvom Školský klub pokračuje od 11. novembra. / Foto: Bigstock

Bratislava 10. novembra (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa od stredy 11. novembra opäť televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl (ZŠ) pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl. Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučovania. Podporou ich vzdelávania bude preto aj pokračovanie relácie Školský klub. "Prerušenie vyučovania v školách v dôsledku epidemiologickej situácie v niektorých regiónoch viedlo k dočasnému prerušeniu vyučovania aj v triedach prvého stupňa. Televízne vysielanie je určené najmä tým deťom, ktoré sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania s využitím digitálnych technológií. Má slúžiť ako pomoc a podpora pre žiakov, ich rodičov a učiteľov," objasnila riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.
      

Na vytvorení koncepcie, ako aj naplnení obsahu jednotlivých relácií, pracovali odborníci školstva z celého Slovenska. Výsledkom sú vyučovacie hodiny, ktoré v danom predmete prepájajú všetky ročníky prvého stupňa. "Bežné témy z vyučovania sú rozšírené aj o osobnostný a sociálny rozvoj detí, environmentálnu a mediálnu výchovu. Rovnako sme do jednotlivých častí zaradili aj úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, či aktuálnu tému ochrany človeka a zdravia," popísal výber vzdelávacieho obsahu Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia. Medzi zaradené témy rovnako patrí regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, deti sa oboznámia aj s mnohými regionálnymi zaujímavosťami.
      

Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať od pondelka do štvrtka. "Každý deň bude venovaný inej oblasti - pondelok slovenský jazyk, každý utorok vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom. Vysielanie sa začne vždy o 9.00 h a potrvá 60 minút," informuje o pláne vysielania Školského klubu Vladimír Balko z RTVS. Postupne pribudne tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich žiakov, ako aj vyučovanie niektorých tém v rómskom jazyku.

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku