Pomoc potrebujú jedálne verejných škôl, neštátne poukazujú na nerovnosť

Na Slovensku viac ako 4400 školských jedální.
Na Slovensku viac ako 4400 školských jedální. / Foto: Bigstock

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zástupcovia cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení poukazujú na nerovnosť medzi verejnými a neštátnymi zriaďovateľmi. Uviedli to v súvislosti s financiami, ktoré rezort školstva vyčlenil školám na nákup zariadenia pre školské jedálne. Tlačové oddelenie rezortu školstva pre TASR uviedlo, že na základe pravidelných ciest a návštev škôl a školských zariadení v SR považuje vedenie ministerstva školstva za zjavné, že finančnú pomoc potrebujú v prvom rade jedálne verejných škôl.
      

Prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič oceňuje gesto ministra k namáhavej práci kuchárok a pomocných síl, zároveň však poukazuje na pokrivenie tejto solidarity, keďže je zameraná len na jednu vybranú časť školských jedální. "Ministerstvo znovu uplatňuje princíp správcu, ktorý rozdáva zo spoločného, ale iba niektorým," uviedol.
      

Ministerstvo školstva na svojom webe informuje, že celkovo je na Slovensku viac ako 4400 školských jedální, preto rozhodlo, že v tomto kole budú podporené jedálne pri verejných školách, ktoré sú najzastúpenejšie. "Rezort však hľadá aj možnosti na zaradenie súkromných a cirkevných zriaďovateľov do opatrení na podporu vybavenia jedální," poznamenalo tlačové oddelenie ministerstva školstva.
      

"Paradoxne, na toto rozhodnutie doplatia aj deti niektorých verejných škôl. Napríklad v obci, ktorá vlastnú jedáleň nemá. Vieme minimálne o jednej súkromnej školskej jedálni, ktorá stravuje žiakov z celej obce, a nevylučujeme, že takýchto neštátnych školských jedální môže byť viac," povedala štatutárna zástupkyňa Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Eva Ohraďanová. Predseda školského výboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miroslav Čurlík zdôraznil, že nežiadajú 5000 eur pre každú jedáleň, chcú "len rovnocennú možnosť uchádzať sa o túto dotáciu".
      

Rezort školstva vyčlenil 750.000 eur na nákup zariadenia pre školské jedálne. Zriaďovatelia škôl mohli ministerstvo požiadať o dotáciu v sume 5000 eur.  

Čítajte viac o téme: Školské jedálne
Zdieľať na facebooku