ZMOS: Ministerstvo školstva sa päť rokov prizerá na problémy, namiesto toho, aby ich riešilo

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. / Foto: Bigstock

 Bratislava 5. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo rezortu školstva pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už päť rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
      

"V predbežnej informácii zverejnenej 5. októbra a stiahnutej 7. októbra k návrhu nariadenia vlády, bola správne uvedená úprava s odôvodnením, že objem prostriedkov na klientov neštátnych centier špeciálno-pedagogického poradenstva prevyšuje objem prostriedkov pre klientov centier zriaďovaných okresnými úradmi v sídle kraja. Nepoznáme dôvod, prečo ministerstvo školstva zmenilo názor, ale v rámci ďalšieho legislatívneho procesu sa už táto navrhovaná zmena nenachádza. Pritom ide o mimoriadne dôležitý fakt, od ktorého sa odvíjajú nielen financie," konštatuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír. Ako dodal, Slovenská republika v apríli roku 2015 dostala formálnu výzvu Európskej komisie na odstránenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní ich zaraďovaním do špeciálnych škôl z dôvodu ich etnického pôvodu. Od roku 2007, v ktorom prešlo financovanie neštátnych centier do pôsobnosti miest a obcí, nastáva nárast počtu neštátnych zariadení oproti centrám zriaďovaných okresnými úradmi v sídle kraja a financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
      

ZMOS upozorňuje, že od prechodu financovania neštátnych centier špeciálno-pedagogického poradenstva do pôsobnosti miest a obcí sa ich počet do školského roka 2018/2019 zvýšil zo 16 v roku 2007 na 67 v roku 2018. Počet klientov sa zvýšil zo 6651 v roku 2007 na 46.609 v roku 2018. Podľa ZMOS ministerstvo školstva namiesto toho, aby zamedzilo "výrobu" detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zaraďovanie do špeciálnych škôl, trvá na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré má podľa ministerstva diskrimináciu rómskych detí ich zaraďovaním do špeciálnych škôl zrušiť. "Poskytovanie zvýšeného normatívneho príspevku na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami totiž nepriamo podporuje nadmernú diagnostiku detí a v dôsledku toho môže viesť k celkovému nárastu počtu detí s týmito potrebami. Jedným z príkladov je ľahké mentálne postihnutie, ktoré má diagnostikované takmer každé piate dieťa, vyrastajúce v prostredí vylúčenej rómskej lokality," pripomína expert ZMOS na školstvo.
      

ZMOS žiadal a stále žiada, aby financovanie neštátnych centier špeciálno-pedagogického poradenstva prešlo naspäť pod financovanie zo štátneho rozpočtu, keďže ide o druh školského zariadenia, ktoré nemôže samospráva sama zriadiť, ale musí ich finančne dotovať.

Zdieľať na facebooku