B. Hubertová: Pri prijímaní opatrení treba venovať pozornosť aj domácemu násiliu

Hrozby uzavretia či vypnutia krajiny na neurčitú dobu vyvolávajú v obetiach násilia strach a emočné vypätie.
Hrozby uzavretia či vypnutia krajiny na neurčitú dobu vyvolávajú v obetiach násilia strach a emočné vypätie. / Foto: Bigstock

Bratislava 23. októbra (TASR) - V prípade, že pri objavujúcich sa hrozbách lockdownov či blackoutov a prijímaní opatrení v ich súvislosti nebude venovaná riadna pozornosť problematike domáceho násilia, tak následky na fyzickom, ale aj psychickom zdraví obetí budú závažné. Uviedla to pre TASR prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR Barbora Hubertová, špecializujúca sa na problematiku trestných činov domáceho násilia a trestných činov páchaných na deťoch.
      

"Uvedomujem si, že v súvislosti s prijatými opatreniami na jar nastala situácia, aká na Slovensku v minulosti nebola. Rodiny naraz zostali 24 hodín denne spolu doma, deti nechodili do školy, rodičia do zamestnania. Strata zamestnania, strata príjmu, obavy z toho, čo bude, ale aj prirodzená frustrácia z izolácie môžu vyvolať také stavy, ktoré prerastú do násilného konania, respektíve zvýšia mieru násilia v už existujúcom násilnom prostredí," povedala Hubertová.
      

Ako uviedla, hrozby uzavretia či vypnutia krajiny na neurčitú dobu už dnes vyvolávajú v obetiach násilia strach a emočné vypätie. Nárast počtu násilných trestných činov v rodinách preukazujú štatistické údaje. "Predmetom porovnávania boli údaje vzťahujúce sa na obdobie mesiacov január až september 2020 a toho istého obdobia za rok 2019, a to tak vo vzťahu k počtu začatých trestných stíhaní, ako aj k počtu vznesených obvinení, to jest trestným konaniam vedeným už proti konkrétnej osobe" zdôraznila.
      

GP SR od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 a prijatia opatrení v súvislosti so zabránením šírenia tohto ochorenia sleduje a vyhodnocuje štatistické ukazovatele týkajúce sa trestných činov tzv. domáceho násilia, teda trestnej činnosti páchanej na blízkych osobách, najmä žijúcich v spoločnej domácnosti, ale aj trestných činov sexuálneho charakteru páchaných na deťoch, osobitne pokiaľ ide o ich páchanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. "V tejto súvislosti GP SR považuje za nevyhnutné prijímať také komplexné opatrenia, ktoré zabezpečia urýchlené a efektívne konanie zodpovedných orgánov o nahlásených prípadoch domáceho násilia či zistených prípadoch sexuálneho zneužívania detí na internete," dodala Hubertová.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku