Učitelia môžu byť v aktuálnej situácii preradení na inú pozíciu

Učitelia môžu byť v aktuálnej situácii preradení na inú pozíciu
Učitelia môžu byť v aktuálnej situácii preradení na inú pozíciu / Foto: Bigstock

Bratislava 20. októbra (TASR) - Učitelia alebo vychovávatelia môžu byť v aktuálnej situácii, teda v čase aktuálneho ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, preradení na inú pozíciu. Učiteľ druhého stupňa môže napríklad učiť na prvom stupni alebo učiteľ prvého stupňa zastupovať ako vychovávateľ. Ak ide o preradenie u rovnakého zamestnávateľa, nie je potrebný súhlas zamestnanca. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR odvolávajúc sa na Zákonník práce.
      

Ako doplnil rezort, ak škola či centrum voľného času nemajú právnu subjektivitu a zriadila ich obec, ide o toho istého zamestnávateľa.
      

Pri dočasnom pridelení medzi školami či centrami voľného času s vlastnou právnou subjektivitou alebo rôznymi zriaďovateľmi sa so zamestnancom podpisuje písomná dohoda. "Pri nedostatočnom počte učiteľov sa môže zamestnávateľ vychovávateľa centra voľného času dohodnúť s druhým zamestnávateľom, napríklad s riaditeľom základnej školy, na dočasnom pridelení zamestnanca z centra voľného času na základnú školu," priblížil rezort.
      

Preradený zamestnanec by mal predložiť písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade potvrdenie o práceneschopnosti (PN) vystavené príslušným lekárom. "Následne preradený pedagóg dodržiava všetky ostatné opatrenia, ktorými sa škola riadi, či všeobecne záväzné opatrenia," prízvukuje rezort.
      

Otázku, o tom, kto by niesol zodpovednosť za prípadné nakazenie pedagóga mimo jeho domovskej školy, považuje MŠVVŠ za bezpredmetnú. "V súčasnej epidemiologickej situácii a vzhľadom na to, že učiteľ nie je izolovaný len na školské kolektívy a žije osobný život po odchode z pracoviska, nie je prakticky možné dokázať, že učiteľ sa nakazil na pracovisku, a to ani v prípade pozitívneho testovaného žiaka," deklarovalo ministerstvo.

Zdieľať na facebooku