Starosta Rokycian nesúhlasí s kritikou v súvislosti so základnou školou

  Foto: Bigstock

Rokycany 19. októbra (TASR) - Základná škola (ŽS) v Rokycanoch, okres Prešov, nie je personálne pripravená na výučbu žiakov piateho až deviateho ročníka. Tvrdí to starosta obce Miloš Jaš v reakcii na žiadosť predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského, aby nebránil prevádzke miestnej školy. Jaš tiež argumentuje, že deti z tejto vekovej kategórie, ktoré navštevujú ZŠ v obci Bajerov, sú integrované medzi majoritných žiakov, čo prispieva k ich rozvoju.
     

"Nie je mojím zámerom škodiť, ako našim deťom, tak ani učiteľskému zboru. V danom prípade však bránim záujmy detí a dohliadam na ich kvalitu vzdelania, a mojou snahou je aj zabránenie separácii rómskych detí," povedal Jaš a doplnil, že v prvom rade je v Rokycanoch potrebné zabezpečiť priestorové vybavenie pre výučbu žiakov. Ďalším problémom je podľa neho zriaďovacia listina, v ktorej je uvedené, že ide o školu s ročníkmi prvej až štvrtej triedy.
      

"Na základe zriaďovacej listiny bol vytvorený a zmluvou ošetrený školský obvod Bajerov pre triedy piateho až deviateho ročníka ZŠ. Ak vypovieme zmluvu o školskom obvode so ZŠ v Bajerove, naše deti nebudú môcť všetky navštevovať ZŠ v Rokycanoch, čím by som ohrozil povinnú školskú dochádzku detí, ktorých sa to v obci dotýka," zdôraznil Jaš.
     

Ako ďalej povedal, zo strany bývalej riaditeľky ŽS v Rokycanoch mu na konci školského roka 2019/2020 bola doručená žiadosť o zmenu organizačnej štruktúry, zriadenie nultého a piateho ročníka. "Dňa 29. júna 2020 som jej ako zriaďovateľ dal zamietavé stanovisko. Aj napriek tomu však bola žiadosť o organizačnú zmenu predložená opätovne dňa 20. júla 2020 na obecnom zastupiteľstve. Právny zástupca obce dal prísľub, že bude vypracovaný dodatok k zriaďovateľskej listine, ak pani riaditeľka doloží potrebnú dokumentáciu. Žiaľ, nestalo sa. Otvorenie nultého a piateho ročníka bez súhlasu zriaďovateľa považujem za hrubé porušenie pracovnej disciplíny," vysvetlil Jaš dôvod odvolania vtedajšej riaditeľky školy.
      

Majerský v otvorenom liste poukázal na to, že na riešenie situácie vyzvalo starostu aj ministerstvo školstva. Predseda PSK reagoval na situáciu, ktorá nastala v obci po tom, ako riaditeľka ZŠ otvorila na druhom stupni piaty ročník. Starosta ju za to následne odvolal z funkcie. Miestne deti tak aktuálne dochádzajú do školy do neďalekého Bajerova. Majerský v liste Jaša žiada, aby rešpektoval stanovisko ministerstva školstva, z ktorého vyplýva, že od školského roka 2020/2021 sa počítalo na škole aj so žiakmi v piatom ročníku.

 

Zdieľať na facebooku