APSŠŠZS má pripomienky k zefektívňovaniu siete škôl bez verejnej diskusie

Branislav Gröhling v stredu po rokovaní vlády uviedol, že v novele zákona je dôležitý presun kompetencií z ministerstva vnútra na rezort školstva.
Branislav Gröhling v stredu po rokovaní vlády uviedol, že v novele zákona je dôležitý presun kompetencií z ministerstva vnútra na rezort školstva. / Foto: Shutterstock

Bratislava 14. októbra (TASR) – Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (APSŠŠZS) má pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Tvrdí, že novelou sa okrem iného navrhuje, aby ministerstvo školstva mohlo z dôvodu zefektívňovania siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu, a to z akéhokoľvek dôvodu.
      

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v stredu po rokovaní vlády uviedol, že v novele zákona je dôležitý presun kompetencií z ministerstva vnútra na rezort školstva. "Ak by mala táto vec brániť prijatiu tohto zákona, súhlasím s tým, aby sme ju vylúčili. Netrvám na tejto možnosti," povedal minister školstva. Pripomienku podpísalo viac ako 6300 ľudí.
      

Navrhovanú zmenu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve považuje APSŠŠZS za nerešpektujúcu princípy právneho štátu. "Požiadavkou právneho štátu je totiž právna istota, ktorá znamená možnosť predvídať rozhodnutia štátneho orgánu v konkrétnej veci. Navrhovaná novela predvídateľnosť postupu ministerstva školstva nezabezpečuje a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení," uvádza APSŠŠZS. To môže mať podľa nich za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie i kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu. Zefektívňovanie siete škôl a školských zariadení si podľa APSŠŠZS vyžaduje širšiu odbornú diskusiu.
      

Gröhling uviedol, že momentálne môžu školu vyradiť na základe jednotlivých návrhov na základe nečinnosti alebo kontrolných vecí. "Nie je tam žiadna iná možnosť. Rozprávame iba o ďalších možnostiach, ale všetky tieto možnosti spadajú pod správne konanie," povedal šéf rezortu školstva s tým, že ich musia vydokladovať a daný subjekt má obranné mechanizmy voči tomu, že škola bude vyradená zo siete. Ako tvrdí, nejde o možnosť, že rezort školstva povie, že danú školu chce vyradiť a tak to bude. Podľa neho to v novele zákona vôbec nie je. Zároveň dodal, že nejde o politický zásah.

 

V tejto súvislosti reagovalo s pripomienkou aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Podľa združenia je ministerstvo ústredný orgán štátnej správy v školstve, na čele ktorého stojí minister - politická funkcia. "V záujme predchádzania možného politického zneužívania je potrebné, aby kompetenciu vyraďovania školy alebo školského zariadenia mohol vykonávať len na základe konkrétnych kritérií," dodal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.  

Zdieľať na facebooku