Ministerstvo školstva má v budúcom roku hospodáriť s vyšším rozpočtom

Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur.
Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur. / Foto: Pexels/Pixabay

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva má v budúcom roku 2021 hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky schváleného v stredu vládou.
      

"Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 173 miliónov eur. Návrh rozpočtu odzrkadľuje záujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na zvýšení motivácie pedagogických zamestnancov, ako aj podpore budúcich učiteľov pracovať v regionálnom školstve a na podpore vedy a výskumu," uvádza sa v predloženom materiáli. Ministerstvo na tento účel disponuje v rámci svojho rozpočtu prostriedkami v sume 100 miliónov eur.
      

Výdavky na regionálne školstvo predstavujú 2,28 miliardy eur. Medziročne rastú z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva, na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách v sume 15,2 milióna eur, na osobné výdavky pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 milióna eur, na elektronické testovanie žiakov a dofinancovanie národných meraní Maturita, Testovanie 9 a Testovanie 5 v sume 819.000 eur a na podporu výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií v sume 1,42 milióna eur. Ďalej sú zapracované výdavky na tehotenské štipendiá pre stredoškoláčky vyplývajúce z novely zákona o finančnej podpore detí a rodín v sume 400.000 eur.
      

Pri financovaní regionálneho školstva sa uplatňuje financovanie prostredníctvom normatívu na žiaka, z ktorého je zabezpečené odmeňovanie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, prevádzka všetkých typov škôl a školských zariadení. "Pre zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitol Ministerstva vnútra (MV) SR a MŠVVaŠ SR sa na rok 2021 navrhujú osobné výdavky v sume 1,76 miliardy eur, v tom mzdy v sume 1,30 miliardy eur pre 83.341 zamestnancov," vyplýva z návrhu rozpočtu. Oproti roku 2020 je v návrhu rozpočtu zohľadnené dofinancovanie výdavkov pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 milióna eur vrátane zvýšenia tohto počtu zamestnancov.
      

Na vysoké školstvo sú budúci rok navrhované zdroje v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva. Výdavky na vysoké školstvo medziročne klesajú z vyše 893 miliónov eur na 863 miliónov eur. V návrhu rozpočtu sú zapracované tiež výdavky spojené s takzvanými tehotenskými štipendiami v sume 800.000 eur i vládne štipendiá ako podpora bieloruskej občianskej spoločnosti a výdavky na štipendiá Martina Filka. Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou MŠVVaŠ na rok 2021 v sume 512 miliónov eur, v tom mzdy 379 miliónov eur.
      

Oblasť vedy a techniky má v roku 2021 disponovať zdrojmi vo výške 442 miliónov eur. Zapracované sú tam zvýšené výdavky z titulu financovania členských príspevkov do medzinárodných organizácií o vyše 6,8 milióna eur a časť výdavkov na kreovanie Vesmírnej kancelárie v sume 316.000 eur.
      

Celkové výdavky na šport sú rozpočtované na rok 2021 vo výške viac ako 135 miliónov eur, pričom smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch rezortov a Fondu na podporu športu. Oproti roku 2020 ide o nárast o 50 miliónov eur. Významným zdrojom určeným na financovanie športu sú odvody z prevádzkovania lotériových hier vo výške 100 percent, ktorých objem v roku 2021 predstavuje takmer 45 milióna eur.

 

 

Zdieľať na facebooku