Financovanie škôl by sa malo zjednotiť do pôsobnosti rezortu školstva

Financovanie škôl by sa malo zjednotiť do pôsobnosti rezortu školstva
Financovanie škôl by sa malo zjednotiť do pôsobnosti rezortu školstva / Foto: Bigstock

Bratislava 6. októbra (TASR) - Financovanie škôl a školských zariadení by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorá je predložená v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.
      

"V súčasnosti je financovanie regionálneho školstva predmetom dvoch rozpočtových kapitol (rezortu školstva a ministerstva vnútra – poznámka TASR), dvoch rezortných informačných systémov, často dvojitej administratívy, čo platí aj pre "spätný tok" – napríklad žiadosti o úpravy rozpočtu," uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu školstva. Vyčlenenie odboru školstva z pôsobnosti okresných úradov má na základe uvedených skutočností za cieľ zlepšiť fungovanie miestnej štátnej školskej správy, a to nielen z pohľadu ministerstva školstva, ale aj ministerstva vnútra.
      

Navrhuje sa návrat k modelu ôsmich orgánov štátnej správy v školstve na úrovni kraja v pôsobnosti ministerstva školstva. Týmto riešením sa prevezme súčasná agenda odborov školstva okresných úradov v sídle kraja bez zmien v obsahu tejto agendy. "Je to nevyhnutný krok ako k prevzatiu zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení a k zjednoteniu a sprehľadneniu financovania regionálneho školstva pod jedno ministerstvo, tak aj k odstráneniu doterajších obmedzení v praktickom výkone činnosti okresných úradov, odborov školstva spôsobených práve dvojkoľajným systémom riadenia so všetkými vymenovanými negatívami takého modelu," uviedlo ministerstvo školstva. Zároveň tento krok podľa rezortu vytvorí predpoklad, aby v priebehu roku 2021 v súlade s programovým vyhlásením vlády v rámci zlučovania priamo riadených organizácií ministerstva školstva, boli všetky regionálne pracoviská týchto organizácií integrované do jedného strešného pracoviska zabezpečujúceho kompletnú agendu v oblasti školstva.
      

Návrh zákona upravuje aj prevzatie zriaďovateľských pôsobností v oblasti škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktických škôl, odborných učilíšť priamo do rezortu školstva. Vyčlenené majú byť pritom agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady v pôsobnosti ministerstva školstva. V predloženom materiáli sa uvádza, že ministerstvo školstva skôr vníma podnety z praxe, a teda má relevantnejší prehľad o potrebách úprav v sieti vo vzťahu k školám pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zmena môže podľa rezortu školstva prispieť aj k lepšej diagnostike pre zapísanie dieťaťa do špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku