Vysokoškoláci z Nitry sa zapoja do doučovania žiakov s problémami s učením

Vysokoškoláci majú pomôcť zvládnuť učivo žiakom základnej školy počas pandémie ochorenia COVID-19.
Vysokoškoláci majú pomôcť zvládnuť učivo žiakom základnej školy počas pandémie ochorenia COVID-19. / Foto: Bigstock

Nitra 4. októbra (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa zapojí do nového programu ministerstva školstva, ktorý má pomôcť žiakom zo základných škôl zvládnuť učivo počas pandémie ochorenia COVID-19. Do projektu sa zapojí Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií.
      

Cieľom nového programu je pomôcť žiakom základných škôl s ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia. „V školskom roku 2019/2020 vznikli v dôsledku prerušeného vyučovania na základných školách medzi žiakmi rozdiely vo vedomostiach a spôsobilostiach. Spolupráca rezortu školstva a vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov,“ informovala Jana Krajčovičová z UKF.
      

Obe fakulty UKF, ktoré sa do programu zapoja, vyberú koordinátora, ktorý bude mať na starosti doučujúcich študentov. „Pôjde o vyučujúceho, ktorý ponúkne svojim študentom možnosť doučovať formou dobrovoľníckej činnosť. Počas samotnej realizácie programu im pedagógovia poskytnú potrebné odborné vedenie. Vysokoškoláci si takto zvýšia svoje pedagogické kompetencie,“ vysvetlila vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF Martina Mojtová.
      

Doučovanie žiakov má podľa ministerstva prebiehať v tomto školskom roku v rozsahu najviac dve hodiny týždenne formou skupinového alebo individuálneho doučovania jedným študentom. Vysokoškoláci budú doučovať v priestoroch základnej školy, ktorá sa na doučovanie prihlási, v prípade potreby aj online.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku