Vedci a ministerstvo školstva vytvorili program reforiem v oblasti vedy a výskumu

  Foto: Unsplash

Bratislava 24. septembra (TASR) – Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV), hodnotenie grantových projektov, financovanie, hodnotenie tvorivej činnosti, ale aj talenty a ľudské zdroje sú základnými okruhmi, ktorými sa zaoberá program reforiem v oblasti vedy a výskumu na podklade programového vyhlásenia vlády (PVV). Vo štvrtok ho predstavil štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis spolu s viacerým odborníkmi v oblasti vedy a výskumu.
      

"Sme na začiatku volebného obdobia nielen vlády, ale aj nového programovacieho obdobia štrukturálnych fondov, je tu fond obnovy, takže je tu veľká príležitosť a veľké prostriedky, aby sme urobili zásadnú zmenu," povedal podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely. Poukázal na to, že skupina vedcov a výskumníkov chce spolu so štátnym tajomníkom Paulisom urobiť viaceré zmeny.
      

Podľa Samuelyho je sektor vedy, výskumu a vysokých škôl ďaleko od optimálnej situácie. Ako tvrdí, je potrebné mať dobré vysoké školy, ktoré budú mať kvalitný vedecký výskum. "SR potrebuje, aby vedci priniesli aj niečo materiálne, napríklad, aby pomohli zvládnuť pandémiu ochorenia COVID-19," povedal Samuely. Verí, že Slovensko nebude len montážnou dielňou automobilov. "Chceme, aby tu vznikal priemysel s pridanou hodnotou," dodal.
      

Vedkyňa Dominika Fričová, ktorá roky pôsobila v zahraničí, poznamenala, že rezort školstva aj Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa v ostatnom období otvorili verejnosti. Podľa predsedu predsedníctva APVV Jozefa Masarika sa od nástupu nového vedenia rezortu školstva zvýšila rýchlosť komunikácie. "Veci nekončia len tým, že si niečo povieme a nič sa nedeje," poznamenal. Podľa neho je priestor, aby sa princíp agentúr zjednodušil, poukázal aj na ich vzájomné prepojenie.
      

Samuely tvrdí, že Slovensko potrebuje špičkových vedcov. "Máme celkom slušné výsledky v porovnaní so svetom, ale keď sa pozrieme na ozaj špičkové výkony, tak v týchto parametroch silno zaostávame, napríklad aj za Českom," uviedol. Podľa neho je potrebné sa zamerať aj na mladých vedcov a ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska do zahraničia.
      

Paulis poznamenal, že sa chcú zamerať aj na reformu SAV. "Aby mohla nakladať s vlastným majetkom v rámci istých medzí, najmä s duševným vlastníctvom," povedal štátny tajomník, ktorý poukázal, že akadémia by mohla mať aj viac financií zo súkromných zdrojov. Poznamenal, že rovnako bude môcť SAV vďaka reforme ľahšie vstupovať do konzorcií, napríklad s vysokými školami.

Zdieľať na facebooku