SKU oceňuje aktivitu pri zmenách, upozorňuje na riešenie nepopulárnych opatrení

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) oceňuje aktivitu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) v pomoci školám pri prekonaní krízy a nastolení kurzu zmien v prospech prevzdušnenia kurikula. Avšak potrebné podľa nej je, aby ministerstvo začalo riešiť aj nepopulárne opatrenia, jedným z nich je napríklad komplexná transformácia priamo riadených organizácií. Pre TASR to uviedol Vladimír Crmoman zo SKU.
      

"To, čo vnímame ako problém je, ak sa pilotovanie 25 škôl predstavuje ako hlavná vízia ministerstva školstva na najbližší školský rok. Návrhy ŠPÚ otvárajú väčšiu slobodu školám a učiteľom, čo považujeme za správne a opodstatnené," uviedol Crmoman. Problém vidí SKU v tom, že na Slovensku je veľa učiteľov, ktorí potrebujú mať všetko presne "nalinkované", ale i to, že mnohé vedenia škôl budú chcieť, aby si učitelia v rámci ročníkov jednotne určili, čo z daného obsahu preberú. "Tam už nemôžeme hovoriť o individuálnom prístupe k dieťaťu, lebo v jednej triede to nemusí byť problém prebrať a v druhej triede pôjdu deti iným tempom, teda logicky by sa nám učivo, respektíve jeho hĺbka prebratia mali líšiť v jednotlivých triedach rovnakého ročníka," poznamenal Crmoman. Z toho vyplýva, že školy, respektíve učitelia zároveň so slobodou potrebujú podporu v diferencovanom učení detí s rozmanitým potenciálom, v nastavení kurikula flexibilne a na mieru triede, žiakovi či učiteľovi. Rovnako aj v tom, aké materiály či metódy využívať na vyučovaní, ako si nastaviť efektívne dokumentáciu a byrokraciu.
      

"Nemáme seriózne vzdelávacie programy, učebné texty, materiály, digitálny obsah, nefunguje integrácia, naopak, máme antiinkluzívne a často nedemokratické prostredie a zle nastavenú kultúru škôl," poznamenal Crmoman. Komora tvrdí, že je potrebné, aby sa ministerstvo aktívne pustilo do nepopulárnych opatrení. "Jedným z nich je i komplexná transformácia priamo riadených organizácii, ich zlúčenie do inštitútu, kde bude prepojený výskum, metodika a vzdelávania pedagogických aj odborných zamestnancov a kde bude čerpanie štrukturálnych fondov skutočne funkčné a prínosné pre všetkých," uviedla komora. Ako dodala SKU, potrebné sú zjednotenie financovania školstva, demokratizácia pravidiel rád škôl, dve volebné obdobia riaditeľov. "Potrebujeme jasnú víziu ministerstva v monitorovaní kvality vzdelávania spojenú s vyhľadávaním a spájaním sa so špičkovými školiacimi strediskami aj mimo okruhu vysokých škôl a organizácii ministerstva," povedal Crmoman.
      

Základné školy budú môcť preberať učivo nie po ročníkoch, ale v priebehu troch viacročných cyklov. Učiteľom to podľa rezortu školstva umožní sústrediť sa na individuálne potreby žiakov a pochopenie učiva. Kým v súčasnosti musia základné školy prebrať štátom predpísané učivo za rok, po novom si ho budú môcť rozložiť do dlhšieho obdobia – cyklu. Prvý cyklus sa začína 1. a končí sa 3. ročníkom, druhý cyklus spája 4. a 5. ročník, tretí cyklus trvá od 6. do 9. ročníka základnej školy.

Zdieľať na facebooku