Ministerstvo školstva ešte nezaplatilo všetky členstvá v medzinárodných organizáciách

Slovensko na členské príspevky v medzinárodných organizáciách potrebuje ročne zhruba 12 miliónov eur.
Slovensko na členské príspevky v medzinárodných organizáciách potrebuje ročne zhruba 12 miliónov eur. / Foto: Bigstock

 Bratislava 10. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zatiaľ nezaplatilo všetky členské príspevky v medzinárodných organizáciách. Odbor komunikácie rezortu školstva pre TASR potvrdil, že ministerstvo už požiadalo o rozpočtové opatrenie ministerstva financií (MF) na tento rok, aby bolo možné tieto členstvá zaplatiť.
      

"Rovnako sa požiadavka na navýšenie tohto programu rozpočtu nachádza v prioritách rozpočtu na budúce roky v sume 7,3 milióna eur na dofinancovanie existujúcich členstiev a na zabezpečenie nových členstiev v sume 3,8 milióna eur," uviedol rezort školstva s tým, že s MF v tejto veci komunikujú.
      

Štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis poznamenal, že Slovensko na členské príspevky v medzinárodných organizáciách potrebuje ročne zhruba 12 miliónov eur. "Obvykle je rozpočtovaných okolo deväť miliónov eur, pretože nie všetky záväzky sprevádzala aj zmena rozpočtu. A taká je situácia aj teraz. Podali sme žiadosť o rozpočtové opatrenie na tento rok," uviedol Paulis.
      

Medzi najväčšie položky v medzinárodných organizáciách patrí členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) vo výške 5,5 milióna eur. Za členstvo v Spojenom ústave jadrových výskumov má Slovensko ročne uhradiť sumu okolo troch miliónov eur, za Európsku vesmírnu agentúru to je 1,4 milióna eur. "Členstvo v XFEL stojí ročne 1,8 milióna eur a v ostatných organizáciách úhrnom neprekračujú 800.000 eur," poznamenal rezort školstva. Ako dodalo ministerstvo, neuhradené splátky zostávajú pre CERN a XFEL za druhý polrok 2020. "Tam, kde to bolo potrebné, sme požiadali o odklad splátky," dodalo ministerstvo.    
      

Problém s úhradou členských príspevkov do medzinárodných organizácií sa riešil aj v roku 2019, problematická bola najmä splátka za CERN.   

Zdieľať na facebooku