Na profesijný rozvoj učiteľov pôjde päť miliónov eur z projektu TEACHERS

  Foto: Unsplash

 Bratislava 8. septembra (TASR) - Rezort školstva opätovne vyhlásil vyzvanie pre národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Toto vyzvanie sa zameriava na podporu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Rezort školstva reaguje úpravou národného projektu na potreby a príležitosti vo vzdelávaní, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 a s ktorou bolo spojené aj prerušenie vyučovania v školskom roku 2019/2020. Nové vyzvanie umožní zapojenie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) ako partnera projektu.
      

Vyhláseniu vyzvania predchádzalo zrušenie pôvodného vyzvania pre národný projekt s názvom Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) zo 14. februára. Navrhnuté zmeny podľa rezortu školstva zvyšujú flexibilnosť a adresnosť aktivít, ale nemenia zásadným spôsobom podstatné údaje a parametre pôvodného projektu.
     

Pôvodný obsahový rámec vyzvania sa nemení a jeho cieľom aj naďalej ostáva zlepšenie aplikovateľnosti profesijných štandardov v rámci profesijného rozvoja a atestácií pedagogických zamestnancov. Súčasťou projektu bude aj podpora výmeny a zavádzanie najlepších skúseností pri realizácii zmien v regionálnom školstve na Slovensku.
      

V rámci projektu sa vytvoria vzdelávacie programy a súvisiace učebné zdroje, ktoré budú slúžiť počas realizácie projektu, ako aj po jeho skončení sa. Výsledkom vzdelávacích aktivít budú nové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré účastníci budú získavať a preukazovať už počas realizácie a ukončovania vzdelávacieho programu.
      

Národný projekt sa bude realizovať na celom Slovensku vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Maximálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdrojov EÚ je vyše 5.084.538 eur.

Zdieľať na facebooku