Prieskum: Rodičia sa na začiatok školského roka tešia viac ako žiaci

Do školy sa teší sedem z desiatich školopovinných detí. Naopak, len šesť percent rodičov školákov uviedlo, že sa na to netešia.
Do školy sa teší sedem z desiatich školopovinných detí. Naopak, len šesť percent rodičov školákov uviedlo, že sa na to netešia. / Foto: Bigstock

Bratislava 2. septembra (TASR) – Do školy sa teší sedem z desiatich školopovinných detí. Naopak, len šesť percent rodičov školákov uviedlo, že sa na to netešia. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorá zisťovala záujem žiakov a ich rodičov v súvislosti so začiatkom nového školského roka 2020/2021.
      

Na septembrový nástup do školy sa teší 69 percent žiakov a študentov, pričom štvrtina školopovinných detí sa do školy teší veľmi. Naopak, na opätovné školské povinnosti sa neteší 31 percent, z toho päť percent sa do školy neteší vôbec. Z prieskumu vyplýva, že najviac sa na opätovný nástup do školy tešia najmladší žiaci z prvého stupňa základných škôl (80 percent). Medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl je takých, ktorí sa tešia do školy, 69 percent. Študenti stredných škôl sa na návrat do svojej školy tešia najmenej, ale aj medzi nimi je podiel pozitívne naladených (55 percent) vyšší ako tých, čo do školských lavíc zasadnú neradi (45 percent).
      

Iná situácia je na strane rodičov školopovinných detí. Tí sa na prvé septembrové školské dni tešia podstatne intenzívnejšie. Viac ako polovica rodičov deklarovala, že sa na začiatok školského roka tešia veľmi a ďalších viac ako 40 percent sa tešia čiastočne. Opačný názor vyjadrilo len šesť percent rodičov žiakov a študentov.
      

Rodičia sa vyjadrili aj k online výučbe počas minulého školského roka. S online vyučovaním bolo úplne spokojných 17 percent rodičov, ktorí hodnotia, že škola, kam chodia ich deti, zvládla online vyučovanie veľmi dobre. Takmer dve tretiny rodičov (63 percent) hodnotia, že ich škola zvládla online vyučovanie celkom dobre. Približne pätina rodičov bola s online vyučovaním na školách nespokojná a hodnotia vyučovanie ako podpriemerné. S tým, aby sa to pozitívne z online vyučovania prenieslo aj do bežnej výučby, súhlasí 56 percent rodičov školákov. Skeptickejších voči online vyučovaniu je 44 percent opýtaných.
      

Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov na prelome júla a augusta.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku