Pandemická OČR od septembra 2020

OČR bude  mať od septembra iné pravidlá.
OČR bude mať od septembra iné pravidlá. / Foto: Bigstock

Bratislava 1. septembra (TASR) - Od septembra tohto roka nemôže rodič svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva, že by sa v škole nakazilo novým koronavírusom. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP) v súvislosti s čerpaním dávky ošetrovné (OČR) počas nového školského roka. Nárok na túto dávku sa však nemení v prípade škôlkarov či príbuzných, ktorých nechce rodina ponechať v zariadení sociálnych služieb, ak sa obávajú, že by sa mohli nakaziť.

S príchodom septembra sa začne deťom aj nový školský rok. SP vysvetľuje, ako majú rodičia postupovať pri prípadných žiadostiach o OČR, či môžu zostať s dieťaťom doma z vlastného rozhodnutia a čerpať túto dávku, ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí. "V prípade detí, ktoré sú školopovinné, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, pretože by tým porušil školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, teda uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. septembra 2020 nanovo upraví pripravované rozhodnutie ministra školstva," priblížil hovorca SP Peter Višváder.

Nárok na pandemické OČR preto budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov alebo do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva. "Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, teda dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1. septembra 2020 bude mať nárok na pandemické OČR," doplnil Višváder.

Iná situácia pri starostlivosti bude v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. "Keďže dochádzka do predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí budú až do prípadnej zmeny zákona o sociálnom poistení uplatňované také postupy ako doteraz," upozornil Višváder. Znamená to, že nárok na pandemické OČR budú mať jednak oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená, a jednak aj oprávnené osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z nového koronavírusu. "U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, teda nárok na pandemické OČR budú mať oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred novým koronavírusom," doplnil Višváder.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku