Chýbajú učitelia informatiky, Digital Skills spúšťa vzdelávací program

  Foto: Bigstock

 Bratislava 26. augusta (TASR) - Na Slovensku podľa prieskumu agentúry Focus chýbajú kvalifikovaní učitelia informatiky. Platforma Digital Skills preto spúšťa pilotnú fázu programu digitálnych koordinátorov na podporu skvalitnenia výučby informatiky a využívania digitálnych technológií na školách. Po pilotnom ročníku chce program rozšíriť. Ambíciou platformy je, aby bol na každej základnej škole k dispozícii vyškolený učiteľ, ktorý podporí kolegov v posilňovaní digitálnych zručností.
      

V priebehu nadchádzajúceho školského roka bude do pilotného projektu zahrnutých desať učiteľov zo škôl naprieč Slovenskom. "Zameriavame sa na základné školy. Celá idea spočíva v pozdvihnutí výučby informatiky na základných školách a zlepšení digitálnych zručností, ktoré budú nevyhnutné pre fungovanie mladých ľudí v budúcnosti," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Business Leaders Forum Ivana Vagaská. Podotkla, že program nadväzuje na už uskutočnené vzdelávanie učiteľov informatiky, ktoré prebehlo v roku 2019 a bolo do neho zahrnutých vyše 1000 učiteľov.
      

Snahou pilotnej fázy programu je podľa Vagaskej ukázať verejným inštitúciám jeho opodstatnenosť. "Sme v kontakte so Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý takéto iniciatívy víta, lebo si uvedomuje dôležitosť rozvoja digitálnych zručností. Dohodli sme sa, že si počká na výsledky pilotnej fázy," skonštatovala Vagaská.
      

Potrebu vzdelávania učiteľov informatiky podčiarkujú podľa platformy aj výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala na prelome júna a júla na vzorke 500 riaditeľov a zástupcov škôl. Prieskum okrem iného ukázal, že na 39 % základných škôl nie je žiadny učiteľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore učiteľstvo informatiky. Za najväčšie prekážky zlepšenia výučby informatiky podľa agentúry považujú školy hlavne nedostatočnú metodickú podporu učiteľov (58 %), nekvalitné technické vybavenie (57 %) a nedostatok materiálov na učenie (55 %).

Zdieľať na facebooku