Dôležité je podporovať realizáciu politiky mládeže, tvrdí šéf Iuventy P. Lenčo

Peter Lenčo sa stal generálnym riaditeľom organizácie Iuventa
Peter Lenčo sa stal generálnym riaditeľom organizácie Iuventa / Foto: Pexels

Bratislava 12. augusta (TASR) – Pôsobenie v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže vníma nový generálny riaditeľ Peter Lenčo v dvoch rovinách. Prvou je manažérska a druhou je odborná rovina, v ktorej považuje za dôležité podporovať realizáciu politiky mládeže a práce s mládežou tak, aby napomáhali zlepšovaniu kvality práce organizácií a inštitúcií, ktoré v danej oblasti pôsobia, prinášali nové podnety pre to, ako lepšie napĺňať potreby mladých ľudí. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

V manažérskej rovine je podľa Lenča potrebné organizáciu skonsolidovať a zefektívniť interné procesy, aby ako verejná inštitúcia prinášala čo najvyššiu hodnotu za investované peniaze. "Na druhej strane, malo by sa to diať aj so zreteľom na pracovné podmienky zamestnancov a spolupracovníkov," tvrdí Lenčo. Za dôležité tiež považuje ukazovanie možností a príležitostí pre mladých ľudí, ktoré pre svoj rozvoj a pre pozitívne angažovanie sa v ich domácej komunite majú. "V neposlednom rade je mi blízka téma podpory rozvoja miestnych samospráv v strategickom a partnerskom prístupe k mladým ľuďom," dodal.
      

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej poslaním je podpora mladých ľudí, rozvoj práce s mládežou a zvyšovanie jej kvality prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Lenčo sa stal novým generálnym riaditeľom od 24. júla. Problematike mládežníckej politiky, práce s mládežou, neformálnemu vzdelávaniu a participácie mládeže sa venuje celý profesionálny život.

Zdieľať na facebooku