Nových generálnych riaditeľov už má IUVENTA i Štátny pedagogický ústav

V organizáciách ministerstva školstva postupne prichádza k zmenám na postoch generálnych riaditeľov.
V organizáciách ministerstva školstva postupne prichádza k zmenám na postoch generálnych riaditeľov. / Foto. Bigstock

Bratislava 10. augusta (TASR) – V organizáciách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR postupne prichádza k zmenám na postoch generálnych riaditeľov. Nové vedenie už má IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže či Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.
      

Novým generálnym riaditeľom IUVENTY sa od 24. júla stal Peter Lenčo, ktorý nahradil Róberta Hronského. "Miroslava Hapalová bola 2. apríla poverená riadením ŠPÚ. S účinnosťou od 17. júla bola na základe výsledkov výberového konania vymenovaná do funkcie riaditeľky ŠPÚ a kontinuálne pokračuje vo výkone funkcie bez prerušenia," poznamenal rezort školstva.
      

Na pozíciu riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) sa už výberové konanie uskutočnilo, v rámci ktorého komisia na základe výsledkov odporučila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Branislavovi Gröhlingovi (SaS) vymenovať do funkcie Branislava Hadára. Podľa rezortu školstva však zatiaľ Hadár nebol vymenovaný z dôvodu, že si musí vyrovnať doterajšie pracovno-právne záväzky. Poverený riadením ŠIOV je aktuálne Peter Kováč s účinnosťou od 16. júna, najdlhšie však do 15. decembra.
      

Od 1. júna bol poverený riadením Agentúry na podporu výskumu a vývoja Stanislav Mydlo na dobu do vymenovania riaditeľa na základe výsledku výberového konania, najdlhšie do 30. novembra. Riadením Centra vedecko-technických informácií SR bol maximálne do 20. októbra poverený Ján Kyselkovič. Metodicko-pedagogické centrum zatiaľ vedie Mária Rychnavská, dočasne poverený riadením Výskumnej agentúry je Juraj Waczulík.  
      

"Výberové konania na predmetné riadiace pozície Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Centra vedecko-technických informácií SR, Metodicko-pedagogického centra a Výskumnej agentúry budú vypísané na jeseň tohto roka," dodal rezort školstva.

Zdieľať na facebooku