NÚCEM: Matematikári a učitelia jazykov sa viac zaujímajú o novú prácu

Matematikári a učitelia jazykov sú aktívnejší pri hľadaní novej práce.
Matematikári a učitelia jazykov sú aktívnejší pri hľadaní novej práce. / Foto: Bigstock

Bratislava 6. augusta (TASR) – Viac učiteľov matematiky a cudzích jazykov podniká aktívne kroky pri hľadaní si novej práce, než je to v iných vyučovacích predmetoch. Vyplýva to zo zistení Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolu s analytikmi Inštitútu vzdelávacej politiky v rámci projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) pri otázke, prečo učitelia základných škôl a osemročných gymnázií zvažujú zmenu svojho zamestnania. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

"Až 14 percent z nich (matematika aj cudzie jazyky) vykazuje vysokú aktivitu, 28 percent z nich (matematika) a 26 percent (cudzie jazyky) zasa strednú aktivitu pri hľadaní si inej práce," uviedol rezort školstva. Ako ďalej doplnil, dôvodom môžu byť atraktívnejšie alternatívne pracovné príležitosti pre týchto učiteľov a tiež špecifické zručnosti tejto skupiny učiteľov, ktoré ich motivujú uplatniť sa mimo učiteľstva.
      

Približne každý desiaty učiteľ základnej školy a osemročného gymnázia zapojený do výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online vykázal vysokú mieru aktivity pri hľadaní si nového zamestnania a podniká aktívne kroky na nájdenie si novej práce. "Vzhľadom na celkový nedostatok učiteľov, obzvlášť v niektorých predmetoch a regiónoch, pokladáme tento podiel za vysoký. Zároveň platí, že zhruba 29 percent učiteľov, ktorí vykazujú najvyššiu mieru aktivít v hľadaní si nového povolania, nechce zostať pracovať v školstve," poznamenalo ministerstvo školstva.
      

Výskum uskutočnil NÚCEM na vzorke takmer 900 pedagogických zamestnancov základných škôl a osemročných gymnázií v rokoch 2018 – 2019 v spolupráci s OECD prostredníctvom nástroja Vzdelávanie a zručnosti Online.

Zdieľať na facebooku