NÚCEM: Na rozhodnutie zmeniť učiteľské povolanie vplývajú faktory ako vek a mzda

 V rámci projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) zisťovali aj to, čo vedie učiteľov k tomu, aby zmenili svoje povolanie.
V rámci projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) zisťovali aj to, čo vedie učiteľov k tomu, aby zmenili svoje povolanie. / Foto: Bigstock

Bratislava 4. augusta (TASR) - Na rozhodnutie zmeniť učiteľské povolanie za iné môžu vplývať faktory ako vek, sebaistota ohľadom nájdenia si nového zamestnania, zručnosti, osobné záujmy, predmetová špecializácia, relatívna mzda a celková nezamestnanosť v regióne.

 

Vyplýva to zo zistení Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolu s analytikmi Inštitútu vzdelávacej politiky v rámci projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) na otázku, prečo učitelia základných škôl a osemročných gymnázií zvažujú zmenu svojho zamestnania. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Okrem toho to môžu byť tiež faktory vychádzajúce z celkovej nespokojnosti s profesiou či zlé pracovné podmienky na pracovisku. "Poznať faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie sa učiteľov pre zmenu povolania, je prínosné z hľadiska formulovania opatrení, ktoré by mali ambíciu znížiť fluktuáciu vyučujúcich," uviedol rezort školstva.
      

Približne každý desiaty učiteľ základnej školy a osemročného gymnázia zapojený do výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online vykázal vysokú mieru aktivity hľadať si nové zamestnanie a podniká aktívne kroky pre nájdenie si novej práce. "Vzhľadom na celkový nedostatok učiteľov, obzvlášť v niektorých predmetoch a regiónoch, pokladáme tento podiel za vysoký. Zároveň platí, že zhruba 29 percent učiteľov, ktorí vykazujú najvyššiu mieru aktivít v hľadaní si nového povolania, nechce zostať pracovať v školstve," poznamenalo ministerstvo školstva. Výsledky výskumu naznačujú, že v prípade učiteľov majú pri rozhodovaní zmeniť svoje zamestnanie väčší vplyv individuálne faktory, ako sú vek a predmetová špecializácia. Najväčšiu mieru aktivity v hľadaní si nového zamestnania podnikajú učitelia do 35 rokov. Zároveň tieto výsledky ukazujú, že nové zamestnanie si hľadajú najmä tí mladí učitelia do 35 rokov, ktorí majú najnižšiu úroveň zručností v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a schopnosti riešiť problémy s využitím informačno-komunikačných technológií.
      

Okrem uvedeného za zvyšovanie motivácie zmeniť zamestnanie môže aj mzdové ohodnotenie. Podľa rezortu školstva zhruba polovica učiteľov zo škôl s priemernou mzdou, ktorá je o viac ako 30 percent nižšia, ako je priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaných v okrese, podniká vysokú alebo strednú mieru aktivity pri hľadaní si novej práce.  
      

Výskum uskutočnil NÚCEM na vzorke takmer 900 pedagogických zamestnancov základných škôl a osemročných gymnázií v rokoch 2018 – 2019 v spolupráci s OECD prostredníctvom nástroja Vzdelávanie a zručnosti Online.

Zdieľať na facebooku