Organizácie pre predprimárne vzdelávanie chcú zmenu financovania materských škôl

Organizácie reprezentujúce záujmy materských škôl a zaoberajúce sa problematikou predprimárneho vzdelávania žiadajú od vedenia ministerstva školstva zmenu ich financovania.
Organizácie reprezentujúce záujmy materských škôl a zaoberajúce sa problematikou predprimárneho vzdelávania žiadajú od vedenia ministerstva školstva zmenu ich financovania. / Foto: Bigstock

Bratislava 29. júla (TASR) – Organizácie reprezentujúce záujmy materských škôl a zaoberajúce sa problematikou predprimárneho vzdelávania žiadajú od vedenia ministerstva školstva zmenu ich financovania. V otvorenom liste upozorňujú na problematiku financovania materských škôl z podielových daní prostredníctvom originálnych kompetencií miest a obcí. Rezort školstva pre TASR uviedol, že v novom školskom roku plánuje prípravu zjednotenia dvojkoľajnosti financovania školstva pod ministerstvo školstva.
      

Zástupkyne Slovenskej komory učiteľov, Rady pre rozvoj materských škôl, Slovenskej asociácie pedagogiky ranného detstva, Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu uvádzajú, že problémy, ktoré zavedením tohto typu financovania nastali, sa postupne zhoršujú. "Ukázalo sa to v ešte vypuklejšej podobe aj počas mimoriadneho prerušenia prevádzky materských škôl v dôsledku pandémie spôsobenej novým koronavírusom," uvádza sa v otvorenom liste. Poukázali aj na prieskum Slovenskej komory učiteľov z roku 2015, kedy sa 84 percent oslovených riaditeľov financovaných z podielových daní prostredníctvom originálnych kompetencií vyjadrilo, že sú za zmenu financovania z tohto spôsobu na financovanie prostredníctvom prenesených kompetencií.
      

Zároveň organizácie tvrdia, že kvalita a prevádzka materských škôl je pre mnohých zriaďovateľov na okraji záujmu. Preto vyzvali ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby zjednotil financovanie školstva a zabezpečil tak rovný prístup ku vzdelaniu všetkých detí a zrovnoprávnenie učiteľov škôl a školských zariadení na všetkých stupňoch vzdelávania.  
      

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedol, že nové vedenie rezortu hneď po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. "Rokovania naďalej pokračujú a ministerstvo školstva plánuje zmeniť súčasný systém financovania škôl a školských zariadení, ktorý vykazuje vážne nedostatky. Rovnako so znepokojením vnímame aj otvorený list organizácií pre predprimárne vzdelávanie," uviedli z ministerstva školstva. Zároveň doplnili, že vedenie ministerstva školstva bude postupovať v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa uvádza, že vláda SR zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov. "Vláda sa taktiež zaviazala, že vyvinie toto úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia," doplnil rezort školstva.
      

Ministerstvo školstva tvrdí, že v novom školskom roku plánuje prípravu zjednotenia dvojkoľajnosti financovania školstva pod ministerstvo školstva. "Táto situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií, prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní a preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva," uzavrel minister školstva.

Zdieľať na facebooku