Hlavnou témou tohtoročného fyzikálneho tábora FAJN bude rýchlosť

Deti v nitrianskom tábore FAJN.
Deti v nitrianskom tábore FAJN. / Zdroj: FB Tábor Fajn

Nitra 16. júla (TASR) – Rýchlosť bude hlavnou témou tohtoročného tábora FAJN, ktorý pre deti už 15 rokov pripravuje katedra fyziky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre s občianskym združením VAU. Celkovo 32 detí bude od 20. do 24. júla skúmať rýchlosť nielen v priestoroch fakulty, ale aj na motokárovej dráhe. „Naším zámerom je priblížiť deťom fyziku tak, aby zmenili svoj postoj voči nej,“ skonštatovala Ľubomíra Valovičová z UKF.


Počas prvých troch dní tohtoročného tábora budú deti riešiť zaujímavé fyzikálne úlohy spojené s rýchlosťou. Ich úlohou bude čo najlepšie sa zoznámiť s meraniami a postupmi riešenia rôznych úloh. Tieto vedomosti potom môžu zúročiť vo štvrtok na motokárovej dráhe v Dolnej Seči, kde budú počas celého dňa merať napríklad akceleráciu v zákrute alebo zisťovať rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokáry.
      

Mestský denný tábor FAJN – Fyzika Ako Ju Nepoznáme je určený pre žiakov základných škôl a gymnázií. Organizátori tábora sa usilujú inovatívnou formou vzbudiť u detí vo veku 11 až 15 rokov záujem o fyziku a prírodné vedy. Počas tábora majú deti možnosť objaviť aj v obyčajnej hre skryté záhady, fakty a javy z fyziky. „Na aktivity, ktoré väčšina z nás berie ako samozrejmosť, sa pozrú aj z iného uhla. Popritom objavia, že mobily a tablety môžu využívať aj na vzdelávanie, nielen na zábavu,“ povedala Valovičová.
 

Zdieľať na facebooku