Prezidentka Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.
Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. / Foto: TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala za prítomnosti ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) na pôde historickej budovy Národnej rady SR na bratislavskom Župnom námestí. V príhovore pripomenula, že povolanie vysokoškolského pedagóga nie je ľahké, ak sa vykonáva ako "bytostné povolanie". Rovnako poukázala na to, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti.
      

Kvalita vkladu profesorov do rozvoja vzdelanosti sa bude podľa slov hlavy štátu hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychovajú, ale aj podľa toho, aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšu, akými prednáškami ich budú vzdelávať a inšpirovať. "A hlavne, aké nároky budete voči svojej, ale aj ich práci uplatňovať," komentovala.
      

"Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, vaše nároky na ňu musia byť tie najvyššie. Pretože tituly z našich univerzít platia v celej Európe, aj profil absolventa našej vysokej školy musí mať parametre európskeho štandardu," prízvukovala. Keďže v tejto oblasti majú vysoké školy podľa jej slov veľkú autonómiu, práve profesori by mali byť zodpovednými strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého školstva na Slovensku.
      

Čaputová tiež dodala, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti. "Múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť, je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ, lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak, vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti," uzavrela.

 

Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov:

 • doc. Ing. Viliam Bárek, Csc., v odbore: záhradníctvo
 • doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., v odbore: ošetrovateľstvo
 • doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak, PhD., v odbore: sociálna práca
 • doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., v odbore: verejné zdravotníctvo doc. Ing. Anton Beláň, PhD., v odbore: elektroenergetika
 • Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., v odbore: cudzie jazyky a kultúry
 • doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD., v odbore: sociálna práca
 • doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., v odbore: energetické stroje a zariadenia
 • doc. Ing. Milan Čertík, PhD., v odbore: biotechnológie
 • doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD., v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
 • doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, v odbore: lesnícka fytológia
 • doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., v odbore: environmentálny manažment
 • doc. Mgr. Ivan Finta, ArtD., v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., v odbore: výživa
 • doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., v odbore: elektroenergetika
 • doc. Ing. Mária Hagarová, PhD., v odbore: materiály
 • doc. Ing. Michal Hatala, PhD., v odbore: výrobné technológie
 • doc. Ing. Juma Haydary, PhD., v odbore: chemické inžinierstvo
 • doc. Viktória Herencsár, ArtD., v odbore: hudobné umenie
 • doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., v odbore: biomedicínske inžinierstvo
 • doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD., v odbore: petrológia
 • doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., v odbore: trestné právo
 • doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., v odbore: mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
 • doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., v odbore: krajinárstvo
 • doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., v odbore: ošetrovateľstvo
 • doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., v odbore: sociálna psychológia a psychológia práce
 • doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., v odbore: medzinárodné podnikanie
 • doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., v odbore: trestné právo
 • doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., v odbore: infekčné a parazitárne choroby zvierat
 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, Csc., v odbore: ochrana a využívanie krajiny
 • doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., v odbore: dizajn
 • doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., v odbore: informatika
 • doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., v odbore: priemyselné inžinierstvo
 • doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., v odbore: ochrana a využívanie krajiny
 • doc. Ing. Milan Kubina, PhD., v odbore: manažment
 • doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., v odbore: všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií
 • doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D. PhD., v odbore: katolícka teológia
 • doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., v odbore: divadelné umenie
 • doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., v odbore: verejné zdravotníctvo
 • doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., v odbore: manažment
 • doc. PhDr. Bc. Ľudmila Matulníková, PhD., v odbore: ošetrovateľstvo
 • doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., v odbore: sociálna práca
 • doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., v odbore: výrobná technika
 • doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., v odbore: systematická filozofia
 • doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc., v odbore: chemické inžinierstvo
 • doc. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Ph.D., v odbore: verejné zdravotníctvo
 • doc. MUDr. František Sabol, PhD. MPH MBA, v odbore: chirurgia
 • doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., v odbore: strojárstvo
 • doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v odbore: verejná ekonomika a služby
 • doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., v odbore: športová edukológia
 • doc. RNDr. Ivan Šalamon, Csc., v odbore: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
 • doc. Ing. Gergely Takács, PhD., v odbore: automatizácia
 • doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., v odbore: teória a dejiny štátu a práva
 • doc. Ing. Martin Weis, DrSc., v odbore: elektronika
Zdieľať na facebooku