Do jarného online testovania sa zapojilo vyše 16 tisíc žiakov

Najväčší záujem bol o e-testy z čitateľskej gramotnosti.
Najväčší záujem bol o e-testy z čitateľskej gramotnosti. / Foto: Bigstock

Bratislava 30. júna (TASR) - V období dištančného vzdelávania, od 6. apríla do 15. júna, mohli všetky základné aj stredné školy využívať 24 druhov e-testov na overovanie vedomostí a zručností žiakov. Elektronické testy pre žiakov pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). V tomto období sa do jarného online testovania zapojilo vyše 16.100 žiakov, ktorí vyriešili 30.570 e-testov, pričom najväčší záujem bol o e-testy z čitateľskej gramotnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

NÚCEM poskytol v čase dištančného vzdelávania všetkým základným aj stredným školám vstup do systému e-test s ponukou jarných e-testovaní. Školy mohli svojim žiakom zadávať aj na diaľku online testy z čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, štatistickej gramotnosti, ďalej to boli aj testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a aj z cudzích jazykov – anglického a nemeckého jazyka.
      

"Učitelia mali možnosť využívať tieto testy na rozvíjanie gramotností žiakov, nie na overovanie a hodnotenie zapamätaných faktov," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Ako doplnila, testové úlohy boli vhodné na overenie toho, či žiaci dokážu prepájať poznatky z viacerých predmetov, ako vedia analyzovať texty a vyvodzovať súvislosti, overovali tiež, na akej úrovni je logické myslenie žiakov.  
      

NÚCEM vyhodnotil v období jarného e-testovania 4300 e-testov čitateľskej gramotnosti od stredoškolákov. Žiaci 8. ročníka na základných školách vyriešili viac než 3600 e-testov čitateľskej gramotnosti.
      

Žiaci mali záujem aj o testy z anglického jazyka, pričom tí zo základných škôl vyplnili viac ako 2500 e-testov na úrovni A2. Žiaci stredných škôl vyplnili 2200 testov na úrovni B1. Z údajov NÚCEM vyplýva, že v systéme E-test v jarnom období vyriešili piataci na základných školách vyše 2500 e-testov matematickej gramotnosti, deviataci vyše 1500. Najmenej školy zadávali svojim žiakom test z nemeckého jazyka na úrovni B1 (154 e-testov). Žiaci riešili aj zábavno-vedomostné testy o čokoláde (vyše 1200 e-testov) a o živote ropúch (takmer 1300 e-testov).
      

Do jarného e-testovania sa zapájali žiaci základných aj stredných škôl všetkých krajov, pričom najviac žiakov sa zapojilo z Prešovského kraja (vyriešili vyše 7700 e-testov), najmenej z Trenčianskeho kraja (takmer  1400 e-testov).
 

Zdieľať na facebooku