Školské poplatky za apríl a máj by rodičia nemali platiť

  Foto: Bigstock

Prievidza 26. júna (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje odpustiť školské poplatky za apríl a máj, keď boli školy pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené. Návrh primátorky Kataríny Macháčkovej v podobe doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach ešte musia schváliť mestskí poslanci na svojom júlovom rokovaní. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.
      

"Školy sčasti zabezpečovali vzdelávanie žiakov dištančnou formou, no systematický online výchovno-vzdelávací proces v materských školách (MŠ), školských kluboch detí (ŠKD) a centre voľného času (CVČ) nebol a rovnako nebolo v tomto čase ani školské stravovanie. Napriek tomu mnohí rodičia platili pôvodnú výšku poplatkov v súlade s platným znením VZN mesta. Niektorí rodičia stanovené úhrady pozastavili," uviedol Ďureje.
      

Návrh doplnku VZN počíta so stanovením výšky príspevkov od rodičov v MŠ, v MŠ pri základných školách (ZŠ), ŠKD, CVČ a školských jedálňach pri MŠ a ZŠ za apríl a máj na sumu nula eur. "Výška príspevkov sa po schválení pripravovanej zmeny VZN nebude znižovať v prípadoch, ak je rodič alebo zákonný zástupca za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole alebo školskému zariadeniu, ktorého zriaďovateľom je mesto," ozrejmil ďalej hovorca mesta.
      

V prípade, ak rodičia detí a žiakov podľa neho uhradili príspevky za MŠ, ŠKD, CVČ a školské jedálne vopred, podľa návrhu ich bude možné presunúť na nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. "Ak však dieťa alebo žiak končí v tomto školskom roku dochádzku do niektorého z uvedených typov škôl a školských zariadení, navrhuje sa, aby boli uhradené poplatky za apríl a máj rodičom vrátené na účet po ukončení tohto školského roka, najneskôr však k 31. augustu," dodal.

Zdieľať na facebooku