Experti na vzdelávanie z Nemecka a Estónska školili slovenských odborníkov

Medzinárodný workshop bol zameraný predovšetkým na procesy súvisiace s prípravou pilotných overovaní kriteriálnych testov na vzorke základných škôl na Slovensku.
Medzinárodný workshop bol zameraný predovšetkým na procesy súvisiace s prípravou pilotných overovaní kriteriálnych testov na vzorke základných škôl na Slovensku. / Zdroj Bigstock

Bratislava 23. júna (TASR) – Experti na vzdelávanie z Nemecka a Estónska školili slovenských odborníkov na zostavovanie overovacích testov. Stretli sa na workshope v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo online formou a pripravili ho experti z Inštitútu vzdelávania v Stuttgartskej univerzite v Nemecku spolu s Inštitútom Innove z estónskeho Tallinu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Medzinárodný workshop bol zameraný predovšetkým na procesy súvisiace s prípravou pilotných overovaní kriteriálnych testov na vzorke základných škôl na Slovensku. Testy budú poskytovať spätnú väzbu viac školám ako jednotlivcom. "Na rozdiel od metodiky testovania, ktorú používame v súčasnosti, kriteriálne testy ukážu učiteľom rozloženie žiakov v triede podľa toho, na akej úrovni ovládajú vzdelávací obsah – od najnižšej úrovne až po najvyššiu," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
      

Program workshopu bol zameraný najmä na proces prípravy pilotného e-testovania, ktoré NÚCEM uskutoční v systéme e-test, ďalej na logistické procesy, harmonogram činností, spôsob hodnotenia úloh či na formy a spôsoby odovzdávania a prezentovania výsledkov. Inšpiratívne a motivujúce mohli byť pre slovenských odborníkov skúsenosti kolegov z Estónska, ktorí predstavili svoj systém elektronických testov aj s konkrétnymi ukážkami reportov výsledkov školám. "Innove v Estónsku realizuje testovania v treťom, šiestom, deviatom a dvanástom ročníku vzdelávania na školách. Kým národné merania sa uskutočňujú v papierovej forme a elektronické testovania na vzorke škôl, v krátkodobom horizonte má estónska vláda v úmysle zabezpečovať externé hodnotenie na všetkých školách výlučne prostredníctvom počítačov," vysvetlila Gunda Tireová z inštitútu v Tallinne.
      

V poradí štvrtý a zároveň posledný workshop projektu so zameraním na štatistické analýzy výsledkov testov, interpretáciu dát a ich komunikovanie školám i rodičom je naplánovaný na február 2021.
      

Projekt realizuje NÚCEM od roku 2019 v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ 2017 – 2020.

Zdieľať na facebooku