Doklady potrebné na prijatie detí do škôl treba odovzdať do 14. augusta

Doklady potrebné na prijatie detí do škôl je potrebné odovzdať do 14. augusta.
Doklady potrebné na prijatie detí do škôl je potrebné odovzdať do 14. augusta. / Foto: Bigstock

Bratislava 9. júna 2020 (TASR) – Doklady potrebné na prijatie detí do škôl je potrebné odovzdať do 14. augusta. Ide napríklad o potvrdenia, odporúčania či vyjadrenia. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS).
      

Riaditeľ školy, vrátane školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta. Zoznam detí prijatých na plnenie školskej dochádzky následne pošle obci, kde majú trvalý pobyt.
      

Zápisy prvákov na školách sa tento rok konali od 15. do 30. apríla, avšak bez osobnej účasti detí a rodičov. Dôvodom boli opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.
 

Zdieľať na facebooku