Vydavatelia učebníc otvorenie učebnicového trhu považujú za správny krok

Ministerstvo školstva otvára trh s učebnicami. Vydavatelia to vítajú.
Ministerstvo školstva otvára trh s učebnicami. Vydavatelia to vítajú. / Zdroj: MŠVVaŠ SR

Bratislava 8. júna 2020 (TASR) – Vydavatelia učebníc považujú otvorenie učebnicového trhu za správny krok. Pre TASR sa na tom zhodli viacerí vydavatelia učebníc pre školy. Od nového školského roka si budú základné školy vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 2. septembra mení doterajšiu centralizovanú politiku výberu učebníc a otvára trh s učebnicami.
      

"Otvorenie učebnicového trhu považujeme za správny krok ministerstva školstva, za ktorý sme dlhé roky intenzívne bojovali. Toto opatrenie rozviaže ruky školám a učiteľom, ktorí si budú konečne môcť vybrať vhodné učebnice podľa vlastného výberu, ale aj samotným vydavateľom a autorom učebníc, ktorí konečne získajú motiváciu ďalej tvoriť a prispievať do ponuky učebníc na Slovensku," uviedol konateľ vydavateľstva Taktik Miroslav Tokarčík. Riaditeľ vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana Igor Varga poznamenal, že vychádzajúc z dlhoročných skúseností v takmer všetkých európskych štátoch považujú uvedený krok rezortu školstva o čiastočnom otvorení trhu s učebnicami "za jediné rozumné a správne riešenie". Zároveň tento krok ministerstva školstva vysoko oceňujú a plne podporujú.
      

Konateľ vydavateľstva Aitec Miroslav Sedláček považuje otvorenie trhu s učebnicami za správne riešenie. Nesprávne je však podľa neho načasovanie. "Učebnice, pracovné učebnice a zošity v septembri na školských laviciach včas nebudú. Som presvedčený, že je to naposledy a budúci rok sa to nezopakuje," povedal.
      

Podľa Sedláčeka bude dôležité, aby všetky učebnice, pracovné učebnice či zošity so schvaľovacou či odporúčacou doložkou mali rovnaké príležitosti, a teda boli zaradené do zoznamu pomôcok, z ktorých si školy môžu vyberať. Podotkol, že on by počkal s otváraním trhu až na ďalší školský rok a zmenu dôkladne pripravil. "Za veľmi dôležité považujeme aj rozhodnutie zreformovať systém schvaľovania a zaraďovania publikácií do zoznamu preplácaných učebníc," podotkol Tokarčík s tým, že často išlo o veľmi zdĺhavý a neobjektívny proces.
      

Školy dostanú na nákup učebníc 11,4 milióna eur. Každá základná škola získa príspevok na nákup učebníc vo výške 32 až 104 eur na jedného žiaka. Vyšší príspevok získajú školy, pre ktoré je tvorba a tlač učebníc nákladnejšia, napríklad školy so žiakmi národnostných menšín alebo školy, ktoré vzdelávajú žiakov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Celková suma sa bude odvíjať od počtu žiakov, ktorých škola evidovala k 15. septembru 2019. Ministerstvo školstva si naďalej ponechá kontrolu nad tým, aby sa na školy nedostávali obsahovo alebo odborne nevhodné učebnice. Základné školy budú mať na výber len štátom schválené alebo štátom odporúčané učebnice, učebné texty a pracovné zošity.

Zdieľať na facebooku