Rezort školstva poskytne školám príspevok na učebnice, potvrdil B. Gröhling

Branislav Gröhling
Branislav Gröhling / Zdroj: MŠVVaŠ SR

Bratislava 4. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených a odporúčaných učebníc a pracovných zošitov príspevok. Ten určil rezort školstva na školský rok 2020/2021 každej škole podľa počtu žiakov na základe stavu k 15. septembru 2019 a podľa výšky príspevku na žiaka. Vo štvrtok počas tlačovej konferencie to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).


Príspevok sa určuje zatiaľ podľa ministra školstva pre žiakov prvého stupňa, na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl, žiakov 1. až 10. ročníka špeciálnych základných škôl pre slovenský vyučovací jazyk, ako aj pre vyučovacie jazyky národnostných menšín. "Otvorený trh s učebnicami je jedným z najdôležitejších prvkov pre skvalitnenie školstva," povedal minister školstva.

 

Školy pre tento rok dostanú 11,4 milióna eur na to, aby si zakúpili a vybrali učebnice. Podľa šéfa rezortu školstva ide doteraz o najvyššiu sumu. "Nemôžeme otvoriť trh s učebnicami komplexne hneď teraz naraz. Potrebujeme dať výzvu autorom, aby písali učebnice," poznamenal minister. Ako doplnil, rezort školstva plánuje otvoriť trh s učebnicami k septembru 2021 aj pre 2. stupeň základných škôl. Gröhling poznamenal, že školy s vyučovacím jazykom slovenským v prvom ročníku dostanú v priemere 44 eur na žiaka, v druhom až piatom ročníku to je 32 eur. "Žiaci s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny dostanú 1,5-násobku sumy, čo znamená pre prvý ročník 66 eur a pre druhý až piaty ročník 48 eur," dodal šéf rezortu školstva. Minister vysvetlil, že sumy sa odvíjajú od trhových cien učebníc.

 

Príspevok na učebnice sa určil podľa počtu žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a základných škôl pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami. Ale aj podľa počtu žiakov 1. až 10. ročníka základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre žiakov s mentálnym postihnutím a základných škôl so špeciálnymi triedami so žiakmi s mentálnym postihnutím. Školám bude príspevok podľa počtu žiakov zaslaný prostredníctvom zriaďovateľa. "Ak má škola právnu subjektivitu, bude sama nakupovať učebnice. Ak ju nemá, bude ich automaticky nakupovať zriaďovateľ a ten dodané učebnice zaplatí z príspevku, ktorý bude dodaný," vysvetlil minister.

 

V prípade, že potreby školy presahujú pridelený príspevok, škola môže využiť na nákup aj iné zdroje. Podľa šéfa rezortu školstva si školy za príspevok zaobstarajú učebnice uvedené na edičnom portáli, okrem toho dodá ministerstvo školám bezodplatne dostupné učebnice uvedené v zozname schválených učebníc, na základe ich objednávok v edičnom portáli.

 

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 4. decembra na účet poskytovateľa.

 

Pri nákupe učebníc budú školy postupovať štandardne podľa rovnakých pravidiel ako pri každom nákupe tovaru. Minister zároveň tvrdí, že sa konečne prestanú nakupovať učebnice, ktoré školy nepotrebujú. Poukázal na to, že školské sklady sú plné nepotrebných učebníc a tie, ktoré sú užitočné, musia často žiakom platiť ich rodičia.

 

Zdieľať na facebooku