Vláda schválila podmienky na podporu udržania zamestnanosti v materských školách

Zamestnávatelia môžu požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest v škôlkach.
Zamestnávatelia môžu požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest v škôlkach. / Foto: Bigstock

Bratislava 4. júna 2020 (TASR) – Vláda na štvrtkovom zasadnutí schválila podmienky na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.
      

Návrh bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020 a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. "Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na obdobie trvania mimoriadnej situácie, respektíve núdzového stavu (marec – jún 2020), predstavuje sumu 66,39 milióna eur," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva, pričom predpokladaný počet dotknutých zamestnancov je 22.589 v 3022 materských školách.
      

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta v materskej škole aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa predloženého materiálu by úhrada príspevku na mzdu zamestnanca mala byť vo výške 80 percent jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1100 eur.
      

"Uplatňuje sa pre zamestnanca, ktorému je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Ale aj pre zamestnanca, ktorý má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti," píše sa v materiáli.
      

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 percent jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1100 eur, sa vzťahuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Uvedené sumy sa uplatnia v prípade, že zamestnanec má 100-percentný úväzok. "Ak zamestnanec bude pre školu, respektíve zriaďovateľa v prípade, že škola nemá právnu subjektivitu, pracovať menej ako mesiac, príspevok na tohto zamestnanca bude alikvotne prepočítaný. Príspevok bude alikvotne prepočítaný aj v prípade, ak bude zamestnanec pracovať na kratší pracovný pomer," uvádza sa v materiáli.
      

Zamestnanci, ktorí poberajú nemocenskú dávku, nie sú počas poberania dávky oprávnení na získanie podpory z tohto projektu. Žiadateľ sa zaväzuje dofinancovať mzdu zamestnanca do výšky 100 percent, ak bola zamestnancovi vyplatená len náhrada mzdy.
      

Podmienkou pre poskytnutie príspevku je, aby materská škola bola zaradená v sieti škôl a školských zariadení. Dodržať sa musí aj záväzok, že tri mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer. Rovnako nemôže byť materská škola financovaná prevažne zo súkromných zdrojov.

Zdieľať na facebooku