Na podporné profesie bude môcť v novom školskom roku nastúpiť 2500 zamestnancov

  Foto: Shutterstock

Bratislava 2. júna (TASR) – Od nového školského roka bude môcť nastúpiť 2500 zamestnancov na podporné profesie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.
      

Cieľom projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov a asistentov učiteľa či inkluzívnych tímov na školách. "Cez tento projekt budú môcť školy žiadať financie na asistentov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, psychológov a iné podporné profesie. Celkovo takto pôjde o 2500 zamestnancov na 32 mesiacov, ktorí budú môcť nastúpiť už od začiatku nového školského roka. Do tohto projektu sa bude môcť zapojiť spolu 900 materských, základných a stredných škôl. Som presvedčený, že tento podporný personál bude veľmi dôležitý," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).
      

Vyzvanie pre národný projekt bude pokračovaním už implementovaného projektu Metodicko–pedagogického centra (MPC). Ten zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách na Slovensku prostredníctvom podpory asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu na školách.
      

Oprávneným žiadateľom a  gestorom národného projektu bude MPC. Vyzvanie podľa rezortu školstva reaguje na záujem škôl o zapojenie sa do predchádzajúceho národného projektu, ktorý výrazne prevyšoval možnosti podpory vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov. Bližšie informácie zverejní MPC na svojom webovom sídle.
      

Ministerstvo školstva vyčlenilo na vyzvanie indikatívnu výšku finančných prostriedkov v celkovom objeme viac než 82,15 milióna eur zo zdroja EÚ, štátneho rozpočtu a financovania pro rata. Bližšie informácie zverejnia MPC a rezort školstva na svojich webových sídlach.

Zdieľať na facebooku