Učitelia sa môžu bezplatne vzdelávať pomocou webinárov aj naďalej

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie učiteľom ponúka možnosť vzdelávania aj naďalej.
Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie učiteľom ponúka možnosť vzdelávania aj naďalej. / Foto: Bigstock

Bratislava 1. júna (TASR) - V situácii, keď boli dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, mohli učitelia získavať a zdieľať svoje profesijné skúsenosti formou online workshopov. Slúžili im ako pomoc pre dištančné vzdelávanie. Podávali pomocnú ruku pri využívaní inovatívnych metodík s digitálnymi nástrojmi a rozširovali ich vedomosti o možnostiach online vzdelávania. Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie túto možnosť učiteľom ponúka aj naďalej. TASR o tom informovala Eva Vašková z komunikačného oddelenia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.
      

Vďaka projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa mohli a môžu vzdelávať nielen jednotlivci, ale aj celé školy. "Ak sa učiteľ nemohol zúčastniť webinárov z predmetov biológia, chémia, fyzika, informatika, geografia či matematika alebo webinára Ako učiť online, záznamy z nich nájde v archíve webinárov na webovej stránke národného projektu," povedal jeden z garantov odborných aktivít národného projektu IT Akadémia Róbert Hajduk.
      

K 30. máju sa zrealizovalo 172 otvorených webinárov pre učiteľov. Zúčastnilo sa ich spolu 4633 pedagógov zo stredných a 1404 pedagógov zo základných škôl. Mnohí ponuku webinárov využili viackrát. "Viaceré odborné webináre, ktoré mali limit na počet účastníkov z dôvodu potrebnej odbornej kvality, bolo potrebné niekoľkokrát zopakovať. Okrem webinárov pre online vzdelávania a vzdelávania metodík vytvorených v rámci národného projektu boli a budú realizované aj pre nové informatické predmety vytvorené v projekte," konkretizoval Hajduk. Zástupcovia národného projektu veria, že tieto workshopy pomôžu učiteľom rozšíriť si odborné kompetencie aj v súčasnej neľahkej situácii.
      

Cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať na facebooku