Ministerstvo školstva pripravuje vzor tlačiva na koncoročné vysvedčenia

Učitelia dostanú tento rok nové tlačivá na vysvedčenia, aby do nich mohli vpisovať aj slovné hodnotenia. 
Učitelia dostanú tento rok nové tlačivá na vysvedčenia, aby do nich mohli vpisovať aj slovné hodnotenia.  / Foto: Bigstock

Učitelia dostanú tento rok nové tlačivá na vysvedčenia, aby do nich mohli vpisovať aj slovné hodnotenia. 

 

Bratislava 28. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravuje vzor tlačiva koncoročného vysvedčenia, ktoré bude prispôsobené nielen na známky, ale aj na slovné hodnotenie. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že podklad vysvedčenia ministerstvo zverejní, aby aj takýmto spôsobom pomohli školám.  
      

"Vzor tlačiva sme posúvali do terénu, aby to jednotlivé organizácie ešte pripomienkovali," poznamenal Gröhling. Verí, že počas jedného až dvoch týždňov ho aj zverejnia.
      

Minister školstva pre TASR začiatkom mája poznamenal, že kombinované hodnotenie na školách, teda klasická známka a slovné hodnotenie, by bolo ideálne. "Na jednej strane môžete vizuálne ohodnotiť žiaka a na druhej strane si môže rodič prečítať aj jeho silné a slabé stránky a zároveň rodič dostane nejaký komplexný prehľad," uviedol minister.
      

V rámci záverečného hodnotenia sa budú môcť hodnotiť žiaci slovne vo všetkých ročníkoch základnej školy. Školy si budú môcť vybrať, či budú žiakov známkovať, teda klasifikovať v rámci záverečného hodnotenia, alebo ich budú hodnotiť slovne či kombináciou oboch typov hodnotení. Výnimkou v druhom polroku aktuálneho školského roka sú prvé ročníky, kde bude slovné hodnotenie ako jediný spôsob. Riaditeľom škôl Štátny pedagogický ústav zároveň odporúča, aby sa neklasifikovali tie predmety, pri ktorých sa nedokážu v súčasnosti naplniť ciele predmetu. Ide napríklad o telesnú či výtvarnú výchovu.

Zdieľať na facebooku