Ocenia školy prepájajúce klasické vyučovanie s potrebami reálneho života

  Foto: Bigstock

Podľa Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií by mali byť vyzdvihované školy, ktoré prepájajú vyučovanie a reálny život. Spúšťajú preto Oceňovanie Angažovaná škola.

 

Bratislava 22. mája (TASR) - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spúšťa oceňovanie pre školy, ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom modernej učebnej stratégie s potrebami reálneho života. Národné oceňovanie Angažovaná škola sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Je prvé svojho druhu na Slovensku, určené pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojej výučby zapracovali modernú vyučovaciu stratégiu service learning. Tá sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete. TASR o tom informoval Martin Miškovec z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
      

Školy sa môžu do oceňovania prihlasovať do 31. júla. Všetky informácie nájdu na webe www.angazovanaskola.sk.
      

Service learning je podľa neho edukačná metóda, ktorej cieľom je prepojiť klasické vyučovanie s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. Prispieva to k zvyšovaniu zamestnateľnosti mladých ľudí, rozvíjaniu konkurencieschopnosti študentov a objavovaniu skrytých talentov. Zároveň mladých ľudí vedie k solidarite a formuje ich mieru angažovanosti a záujmu o potreby okolia a spoločnosti v dospelosti.
      

"Teším sa, že aj na európskej úrovni vzniklo prvé oceňovanie svojho druhu, ktoré podporí šírenie metódy service learning v školách v našom regióne. Aj súčasná pandémia ukázala, ako dôležitá je solidarita a angažovaná spoločnosť, ktorej rozvoj sa začína práve v mladom veku," hovorí prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová.
      

Oceňovanie Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt má vyzdvihnúť školy, ktoré majú záujem pracovať na osobnom rozvoji žiakov prostredníctvom dobrovoľníctva. Či už pre ich lepšie uplatnenie sa v živote alebo budovanie aktívneho občianstva.
      

Víťazná škola dostane oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá bude podľa ministerstva atraktívnou referenciou v prístupe školy k žiakom aj pre rodičov. Tiež bude Slovensko reprezentovať na úrovni strednej a východnej Európy na medzinárodnom oceňovaní Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.
      

Prostredníctvom metódy service learning, ktorá sa rozvíja v mnohých krajinách sveta, školy napĺňajú ciele koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, prijatej ministerkou školstva v roku 2018.
      

V reakcii na súčasnú pandemickú situáciu Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií prispôsobila poskytovanie tréningov metódy service learning pre školy a pracovníkov s mládežou, ktorí dosiaľ s novou stratégiou nepracujú, a pripravila online kurz, ktorý sa začína 28. mája. Školy sa doň môžu naďalej prihlasovať prostredníctvom webu www.dobrovolnickecentra.sk.

Zdieľať na facebooku