Školy otvorilo už 17 členských štátov EÚ

  Foto: Shutterstock

Ministerstvá školstva členských krajín EÚ aj naďalej diskutujú o situácii v školstve a informujú sa o svojich postupoch.

   

Bratislava 21. mája (TASR) - Základné školy a materské školy opätovne otvorilo už sedemnásť členských štátov Európskej únie. Dve desiatky krajín Únie otvorili dokonca aj stredné školy. V ôsmich krajinách EÚ sa do tried vrátili aj znevýhodnené deti, ktorých prechod na online výučbu v čase koronakrízy zasiahol najviac. Návrat detí do škôl je vo všetkých krajinách podmienený prísnymi preventívnymi opatreniami. Vyplýva to z informácií ministerstiev školstva členských štátov Európskej únie, ktoré ich čelní predstavitelia prezentovali na videokonferencii Rady Európskej únie. Slovenskú republiku zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.
      

Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím Európskej únie. Každú z 27 členských krajín na jej zasadaní zastupuje predstaviteľ na ministerskej úrovni, ktorý je splnomocnený zaväzovať vládu svojej krajiny v danej oblasti štátnej správy. V dňoch 18. a 19. mája 2020 sa zástupcovia krajín stretli na neformálnej videokonferencii Rady pod vedením chorvátskeho predsedníctva. V online priestore diskutovali najmä o dopadoch pandémie ochorenia Covid-19 na vzdelávanie a mládež či rozdielnych opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu v oblasti školstva.
      

Rozdielny prístup je vidieť napríklad v otázke ukončovania štúdia na stredných školách. Zatiaľ čo slovenskí, estónski a francúzski maturanti maturujú najmä administratívne a známky dostávajú na základe predchádzajúcich študijných výsledkov, 17 členských štátov zachovalo štandardné maturity s väčšími či menšími modifikáciami. Pokiaľ ide o vysokoškolákov, tí vo väčšine krajín (22 štátov) ukončia akademický rok dištančnou formou, vo viacerých krajinách však budú záverečné skúšky prebiehať v tradičnej podobe. Delegáti sa zhodli, že pri všetkých opatreniach je na prvom mieste ochrana zdravia a bezpečnosť občanov.
      

Rozsiahle opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu ovplyvnili podľa zástupcov krajín aj mladých ľudí a ich prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, poradenstvu, či participácii v spoločnosti. Obzvlášť zasiahnutí sú mladí ľudia zo znevýhodneného a marginalizovaného prostredia. Komisárka pre vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel preto informovala, že na Európskom portáli mládeže bola zriadená špeciálna sekcia o COVID-19 zameraná na zamedzenie šírenia dezinformácií o víruse a zdieľanie digitálnych nástrojov. Na portáli je tiež dostupný dotazník o živote a práci mladých ľudí počas krízy.
      

„Oceňujem flexibilitu zo strany Európskej komisie pokiaľ ide o implementáciu programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, avšak je nevyhnutné posilniť vnútroštátne aktivity mladých dobrovoľníkov,“ apelovala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Monika Filipová v rámci svojho vystúpenia. Zároveň kolegom predstavila nový program Mládežnícky delegát SR pri WHO a opatrenia na podporu mládežníckeho sektora na Slovensku spočívajúce najmä v zjednodušení a zvýšení flexibility pri využívaní prostriedkov a presune aktivít do digitálneho prostredia.

Zdieľať na facebooku