Učiť na 1. stupni základných škôl budú môcť aj učitelia z 2. stupňa

Školákov po návrate do tried budú môcť učiť aj učitelia z druhého stupňa.   
Školákov po návrate do tried budú môcť učiť aj učitelia z druhého stupňa.    / Foto: Shutterstock

Školákov po návrate do tried budú môcť učiť aj učitelia z druhého stupňa.   

 

Bratislava 19. mája 2020 (TASR) - Učiť na prvom stupni základných škôl alebo v školskom klube detí budú môcť od 1. júna, keď sa opäť otvoria školy, aj učitelia druhého stupňa základnej školy. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k pracovno-právnym vzťahom v súvislosti s otvorením základných škôl.
      

Ak má učiteľ druh práce v pracovnej zmluve vymedzený ako "výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom druhého stupňa základnej školy", vykonávanie pracovnej činnosti na prvom stupni základnej školy je možné buď na základe dohody o zmene pracovných podmienok učiteľa druhého stupňa základnej školy, teda so súhlasom, alebo na základe preradenia učiteľa druhého stupňa základnej školy, čiže bez súhlasu. Podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bolo dohodnutá, ak je potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. Pod mimoriadnou udalosťou je aj ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, ktoré trvá doposiaľ.
      

"Preradenie učiteľa druhého stupňa základnej školy na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti aj na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí je nevyhnutné z dôvodu zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti. Preradenie učiteľa druhého stupňa je v tomto prípade možné podľa Zákonníka práce realizovať aj bez súhlasu zamestnanca," uvádza sa v usmernení rezortu školstva.
      

Pri nedostatočnom počte pedagogických zamestnancov na prvom stupni základnej školy a v piatom ročníku je možné dočasne prideliť aj učiteľa strednej školy. "Učiteľ strednej školy, ktorý je do základnej školy dočasne pridelený, je naďalej zamestnancom pôvodného zamestnávateľa, teda strednej školy," vyplýva z usmernenia z dielne rezortu školstva. Teda medzi dočasne prideleným zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom nevzniká pracovný pomer.
      

Z usmernenia vyplýva, že ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení základnej školy, je nevyhnutný nástup zamestnancov na pracovisko. Zamestnancom, ktorí patria do rizikovej skupiny, je zamestnávateľ naďalej povinný umožniť vykonávať prácu z domácnosti. Tejto skupine zamestnancov môže zamestnávateľ určiť on-line vyučovanie aj v tých ročníkoch, v ktorých pôvodne podľa rozvrhu hodín nevyučovali, teda aj na druhom stupni základnej školy, aj keď ide o učiteľov prvého stupňa základnej školy. "Ak nebude možné rizikovej skupine zamestnancov určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 percent jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy," vyplýva z usmernenia. Povinnosť určiť začiatok a koniec pracovného času je v kompetencii zamestnávateľa.
      

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou. Materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl sa opäť otvoria 1. júna, účasť žiakov v nich však bude dobrovoľná.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku