Žiaci z rómskych komunít oceňujú na domácom vzdelávaní najmä voľnosť

Nezisková organizácia Eduroma priblížila, ako deti z rómskych komunít prežívajú učenie na diaľku. 
Nezisková organizácia Eduroma priblížila, ako deti z rómskych komunít prežívajú učenie na diaľku.  / Foto: Shutterstock

Mimovládna organizácia Eduroma priblížila, ako deti z rómskych komunít prežívajú učenie na diaľku. 
      

Bratislava 12. mája (TASR) – Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pri učení sa z domu najviac oceňujú voľnosť a to, že ich nikto netlačí do učenia a sami si určujú časové rozpätie na vzdelávanie. Týka sa to žiakov, ktorí majú počas dištančného vzdelávania materiálno-technické vybavenie ("online" skupina žiakov), ale aj "offline" skupiny žiakov, ktorí takéto možnosti nemajú. Vyplýva to z druhej časti výsledkov monitoringu dištančného vzdelávania žiakov z MRK počas pandémie nového koronavírusu, o ktorých TASR informovala rómska vzdelávacia mimovládna organizácia Eduroma.
      

"Online" žiaci z MRK majú v rodinách telefón, pripojenie na internet, televízor, prípadne majú doma aj starší počítač. "Títo žiaci majú vybudovaný pravidelný denný režim, učeniu sa venujú v priemere jednu aj dve hodiny denne," tvrdí Eduroma. Za záporné stránky pri učení sa doma označili nedostatok súkromia. Zároveň tvrdia, že keď niečomu nerozumejú, nevie im s tým nikto pomôcť, pretože s učiteľom nie sú v kontakte, prípadne s ním komunikujú málo. Rovnako im chýba pravidelná spätná väzba od pedagógov.
      

Z monitoringu vyplýva, že rodičia sa pravidelne zaujímavú o vzdelávanie svojich detí. Do tejto skupiny patria žiaci, u ktorých je školská dochádzka pravidelnejšia ako u "offline" žiakov. "Po návrate do škôl sa najviac tešia na spolužiakov a voľný pohyb, obávajú sa však nedostatočných vedomostí a zhoršených známok či tlaku a stresu z dobiehania učiva," upozornila Eduroma.
      

Oproti tomu "offline" žiaci v domácnostiach nemajú počítače, tablety či pripojenie na internet. Niektoré rodiny vlastnia mobilný telefón, avšak s obmedzenými dátami. Tieto deti nemajú vybudovaný pravidelný režim dňa a nie sú v pravidelnom učení podporovaní rodinným prostredím. "Ak sú zapojené do dištančného vzdelávania, učivu venujú nepravidelne 30 minút až jednu hodinu," uvádza Eduroma.
      

Žiaci tvrdia, že doma nemajú pokoj na učenie, pretože v ich domácnostiach žije veľa ľudí. V prípade, že sú zapojení do dištančného vzdelávania, prekáža im, že im nemá kto vysvetliť učivo. Rodičia týchto žiakov na ich vzdelávanie nemajú vysoké nároky a s učením im nepomáhajú, pretože nemajú dostatočné vzdelanie. Po návrate do škôl sa žiaci tešia najviac na učiteľov a ich pochvalu, kolektív, z predmetov na telesnú výchovu. "Žiaci uvádzajú, že nemajú obavy po návrate do školy z ničoho," uvádza rómska vzdelávacia mimovládna organizácia.
      

Eduroma zároveň tvrdí, že dištančné vzdelávanie by nemalo nahrádzať a ani ísť na úkor sociálneho učenia chudobných detí. "Je potrebné mať to na zreteli aj preto, že za istých okolností by dištančné vzdelávanie mohlo viesť k prehlbovaniu segregácie chudobných žiakov z vylúčených komunít," dodala Eduroma.

Zdieľať na facebooku